Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

La Comissió d’Inversions de l’IVF aprova la subhasta del crèdit que té davant de la Fundació Elx CF i que representa el 54,7 % de les accions del club

La Comissió d'Inversions de l'IVF aprova la subhasta del crèdit que té davant de la Fundació Elx CF i que representa el 54,7 % de les accions del club

 

  • El preu preveu un import fix de 137.000 euros i un import variable, a pagar en un període de 15 anys, que parteix d'uns mínims establits en funció de la categoria en què milite el club
  • Manuel Illueca: "A pesar de totes les traves amb què ens hem trobat, l'IVF ha vetlat per buscar una solució viable per al club que al seu torn fóra satisfactòria per a la Generalitat, que ha invertit molt en l'Elx"

 

4/12/217.- La Comissió d'Inversions de l'Institut Valencià de Finances ha aprovat les condicions que regeixen la nova subhasta per a posar a la venda el crèdit que aquesta entitat pública té davant la Fundació de l'Elx CF i la garantia del qual és el 54,73 % de les accions del club.

 

El preu total a què ascendeix aquesta operació és de 12.200.000 euros, als quals s'arriba quan se suma el preu fix d'eixida d'aquesta operació, 137.000 euros, altres 11.800.000 euros variables, que es preveuen com a pagament ajornat durant un període de 15 anys, i les despeses pendents per costos, que poden ascendir fins a un màxim de 284.941,88 euros.

 

Pel que fa al preu variable, el que en definitiva determinarà la licitació, cal assenyalar que s'han establit uns pagaments mínims depenent de les categories en què puga militar el club al llarg dels 15 anys fixats. Així, s'estableix que quan l'Elx CF estiga en segona B, l'import a pagar serà de 50.000 euros; quan estiga en segona A, s'hauran d'abonar 375.000 euros, i quan el club milite en primera, aquesta quantitat ascendirà a 2.000.000 d'euros.

 

Les ofertes que es presenten podran incrementar aquests imports, tenint sempre present que l'import total per a un període de 15 anys ha de sumar com a mínim els 11.800.000 euros fixats com a preu base d'eixida.

 

Cal destacar que s'ha inclòs, a més, una clàusula de tancament per la qual, quan s'arribe al huité exercici, el comprador ha d'haver desemborsat almenys quatre milions d'euros. Si no és així, l'IVF podrà sol·licitar el pagament restant fins a aconseguir aquesta xifra.

 

Per a donar el vistiplau a l'operació, l'adjudicatari haurà de presentar un aval que garantisca la decisió de recuperació i l'import de la qual serà de 4.150.000 euros. Aquest aval assegurarà així el pagament efectiu de la decisió de recuperació i la continuïtat del club, en cas que es desestime el recurs d'anul·lació d'aquesta decisió interposat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

El director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha explicat que "aquest organisme ha estat en tot moment compromés amb la cerca d'un inversor solvent, amb capacitat econòmica i experiència en el món esportiu, que puga donar una eixida viable a aquesta institució".

 

"Des del primer moment, i malgrat totes les traves amb les quals ens hem trobat, l'IVF ha vetlat per buscar una solució per al club que al seu torn fóra satisfactòria per a la Generalitat, que ha invertit molt, tant en l'Elx, a través dels avals que en el seu moment es van prestar, com per a dissenyar una operació que fóra avantatjosa per a totes les parts", ha afegit Illueca.