Convocatòries

PROCESSOS OBERTS:

  • BEQUES:

- RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del director general del Institut Valencià de Finances , per la qual es prorroga una beca de pràctiques professionals en el Institut Valencià de Finances.

- RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la que es concedeixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals, durant els exercicis 2018 i 2019. (Data de publicació: 02/08/18)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 9 de juliol de 2018 (Data publicació: 12/07/2018)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 26 de juny de 2018 (Data publicació: 27/06/2018)

- RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances , per la qual es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Finances, durant els exercicis 2018 i 2019. (Data de publicació: 10/04/18)  SOL·LICITUD

  • OCUPACIÓ:

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc IC05, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE04, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE09, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE10, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs oposició per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10  i TE11, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 12 de setembre (Data de publicació: 23/09/2019)

- RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació dels membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE05 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc LRR08 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE07 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa als membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- Resolució del Conseller d'Hisenda desestimant el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del 2 d'abril de 2019 del Director General de l'IVF per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració, de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs-oposició per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 19 de juliol (Data de publicació: 19/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional d'aspirants, per orde de puntuació obtinguda en la fase de concurs per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de maig. (Data de publicació: 12/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional dels aspirants, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 21 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista amb el resultat definitiu de la segona prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 27 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 15 d'abril. (Data de publicació: 16/04/2019)

- RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 08/04/2019) FORMULARI

-  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 7 de març de 2019 (Data de publicació: 08/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 4 de març de 2019, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat el primer exercici i exclosos, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal (Data de publicació: 05/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 6 de febrer de 2019, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, celebrat el dia 6 de febrer de 2019 (Data de publicació: 06/02/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 21 de gener de 2019, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de gener de 2019 (Data de publicació: 21/01/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones admeses i excloses en la primera prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 9 de gener de 2019 (Data de publicació: 09/01/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, data, lloc i hora de la primera prova de la fase oposició de la proves selectives per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 29 de novembre de 2018 (Data de publicació: 04/12/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Tècnic/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 6 de novembre de 2018 (Data de publicació: 07/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances d'11 de setembre de 2018. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa els membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es declara deserta i conclosa sense cobertura la convocatòria per a la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de promoció interna i es reprén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos . (Data de publicació: 07/09/2018)

- RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix del l'IVF. (Data de publicació: 01/08/2018) FORMULARI

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual se suspén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, i es convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVF. (Data de publicació: 27/07/2018)

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, técnico/a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 22/06/2018) FORMULARI

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, técnico/a de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 19/06/2018) FORMULARI

- RESOLUCIÓ del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE01 Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 31/05/2018) .

- RESOLUCIÓ del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc IC02 Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura interna (Data de publicació: 31/05/2018) .

- OFERTA d'Ocupació Pública per a l'exercici 2018 (Data de publicació: 31/05/2018)

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de Jefe/a del Departament de Desenrotllament de Negoci i Relacions Institucionals, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de subdirector/a legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.

- Resolució del director general per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de Subdirector/a Legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 16/05/18)

- Resolució del director general per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de Jefe/a del Departament de Desenrotllament de Negoci i Relacions Institucionals, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 16/05/18)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc IC02, Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 8 de maig de 2018 (Data de publicació: 14/05/2018)

- OFERTA d'ocupació pública per a l'exercici 2017, per al personal indefinit no fix per sentència judicial. (Data de publicación:11/05/2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc IC02, Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 20 d'abril de 2018 (Data de publicació: 20/04/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc IC02, Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 13 d'abril de 2018 (Data de publicació: 13/04/2018)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 28 de març de 2018 (Data de publicació:  11/04/2018)

- RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc FC11, tècnic o tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'administració, de la Subdirecció Financera i de Control, per mitjà d'un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVF (Data de publicació: 29/03/2018) FORMULARI

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc IC02, Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 23 de març de 2018 (Data de publicació: 23/03/2018)

- RESOLUCIÓ del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió del lloc SD01 Subdirector/a de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura interna (Data de publicació: 27/02/2018).

- RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC02, Responsable d'Anàlisi de Riscos, de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura interna entre el personal laboral fix de l'IVF (Data de publicació: 20/02/2018) FORMULARI

- RESOLUCIÓ del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió del lloc MC07 Responsable de Finançament del Sector Públic i Mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, per mitjà d'un procediment de cobertura interna (Data de publicació: 20/02/2018).

- CORRECCIÓ D'ERRORS De l'ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada els dies 12 i 13 de febrer de 2018 (data de publicació 15 de febrer de 2018)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada els dies 12 i 13 de febrer de 2018 (data de publicació 13 de febrer de 2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, celebrat el dia 5 de febrer de 2018 (Data de publicació: 05/02/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc SD01, Subdirector/a de Riscos, celebrat el dia 5 de febrer de 2018 (Data de publicació: 05/02/2018)

- INFORMACIÓ PÚBLICA del lloc per a la realització de l'entrevista del dia 31 de gener de 2018 del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal. (data de publicació 26/01/2018)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 25 de gener de 2018 (data de publicació 25 de gener de 2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, celebrat el dia 17 de gener de 2018 (Data de publicació: 18/01/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc SD01, Subdirector/a de Riscos, celebrat el dia 17 de gener de 2018 (Data de publicació: 18/01/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, celebrat el dia 10 de gener de 2018 (Data de publicació: 11/01/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc SD01, Subdirector/a de Riscos, celebrat el dia 10 de gener de 2018 (Data de publicació: 11/01/2018)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 22 de desembre de 2017 (data de publicació 22 de desembre de 2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, celebrat el dia 20 de desembre de 2017 (Data de publicació: 20/12/2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per cobertura interna del lloc SD01, Subdirector/a de Riscos, celebrat el dia 20 de desembre de 2017 (Data de publicació: 20/12/2017)

- RESOLUCIÓ del Director General per la qual es resol la convocatòria per a la provisió del lloc ET03 Tècnic/a de l'Adreça Adjunta d'Avaluació de Projectes, mitjançant un procediment de promoció interna (Data de publicació: 19/12/2017).

- RESOLUCIÓ del Director General per la qual es resol la convocatòria per a la provisió del lloc ET02 Tècnic/a de l'Adreça Adjunta d'Avaluació de Projectes, mitjançant un procediment de promoció interna (Data de publicació: 19/12/2017).

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per promoció interna dels llocs TE02, Técnico/a, i TE03, Técnico/a de la Direcció Adjunta d'Avaluació de Projectes, celebrat el dia 15 de desembre de 2017 (Data de publicació: 15/12/2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per promoció interna dels llocs TE02, Técnico/a, i TE03, Técnico/a de la Direcció Adjunta d'Avaluació de Projectes, celebrat el dia 28 de novembre de 2017 (Data de publicació: 28/11/2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per promoció interna dels llocs TE02, Técnico/a, i TE03, Técnico/a de la Direcció Adjunta d'Avaluació de Projectes, celebrat el dia 8 de novembre de 2017 (Data de publicació: 10/11/2017)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 24 d'octubre de 2017 (data de publicació 6 de novembre de 2017)

- CORRECCIÓ d'errors de la RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, per mitjà d'un procediment de cobertura interna entre el personal laboral fix de l'IVF (Data de publicació: 06/11/2017)

- RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió del lloc MC07, responsable de finançament del sector públic i mercats, de la Subdirecció de Mercat de Capitals, per mitjà d'un procediment de cobertura interna entre el personal laboral fix de l'IVF (Data de publicació: 06/11/2017) FORMULARI

- RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió del lloc SD01 Subdirector/a de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura interna entre el personal laboral fix de l'IVF (Data de publicació: 17/10/2017) FORMULARI

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per promoció interna dels llocs TE02, Técnico/a, i TE03, Técnico/a de la Direcció Adjunta d'Avaluació de Projectes, celebrat el dia 11 d'octubre de 2017 (Data de publicació: 11/10/2017)

- INFORMACIÓ PÚBLICA del lloc i data per a la realització de la primera part de la fase d'oposició per mitjà d'un procediment de cobertura externa del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal. (data de publicació 27/09/2017)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió per promoció interna dels llocs TE02, Tècnic/a, i TE03, Tècnic/a de la Direcció Adjunta d'Avaluació de Projectes, celebrada el dia 22 de setembre de 2017 (Data de publicació: 22/09/2017)

- RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió dels llocs ET02 Tècnic/a i ET03 Tècnic/a de l'Adreça Adjunta d'Avaluació de Projectes, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix del IVF (Data de publicació: 03/08/2017)

- RESOLUCIÓ del Director General per la qual es resol la convocatòria per a la provisió temporal urgent del lloc TE01 Tècnic/a Jurídic/a , de la Direcció Adjunta Legal (Data  de  publicación: 14/07/2017).

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Tècnic/a Jurídic/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 13 de juliol de 2017 (data de publicació 13 de juliol de 2017)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió temporal urgent del lloc TE01, Tècnic/a Jurídic/a, de la direcció Adjunta Legal celebrada el dia 13 de juliol de 2017 (data de publicació 13 de juliol de 2017)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió temporal urgent del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la direcció adjunta legal celebrada el dia 23 de juny de 2017 (data de publicació 26 de juny de 2017)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE01, Técnico/a Jurídico/a, de la Direcció Adjunta Legal celebrada el dia 23 de juny de 2017 (data de publicació 23 de juny de 2017)

- ACORD de la comissió de selecció per a la provisió temporal urgent del lloc TE01, Técnico/a Juridico/a, de la direcció adjunta legal celebrada el dia 1 de juny de 2017

- RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió temporal urgent del lloc TE01 técnico/a jurídico/a, de la Direcció adjunta legal, mitjançant un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 14/04/2017) FORMULARI

- RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual convoca, en execució de l'oferta d'ocupació pública, la provisió definitiva del lloc TE01, tècnic/a jurídic/a, de la Direcció adjunta legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 14/04/2017)FORMULARI

- OFERTA d'ocupació pública per a l'exercici 2017. (Data de publicació: 14/04/2017)

 

PROCESSOS TANCATS:

  • BEQUES:

- RESOLUCIÓ d'1 de març de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es concedixen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals, durant els exercicis 2017 i 2018. (Data de publicació: 1/3/17)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 8 de febrer de 2017, pel qual es fa públic el llistat provisional amb les puntuacions obtingudes pels aspirants (Data publicació: 08/02/2017)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 31 de gener de 2017, pel qual es fa públic el llistat amb la puntuació obtinguda i es convoca per a la realització de l'entrevista (Data publicació: 31/01/2017)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 20 de gener de 2017, pel qual es fa públic el llistat amb la puntuació obtinguda i es convoca per a la realització de l'entrevista (Data publicació: 20/01/2017)

- Acord de la Comissió Avaluadora de la Convocatòria per a la concessió de beques de pràctiques professionals, celebrada el dia 22 de desembre de 2016, pel qual es fa pública la llista provisional dels sol·licitants admesos i exclosos (Data publicació: 22/12/2016)

- Correcció d'errors. (Data de publicació: 25/11/16)

- RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2016, del director general de l'Institut Valencià de Finances , per la que es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Finances, durant els exercicis 2017 i 2018. (Data de publicació: 22/11/16)

En el següent enllaç es troba la informació de les beques que es podran tramitar a partir del 23 de novembre de 2016: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18254&version=amp
  • OCUPACIÓ:
- Resolució del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió temporal externa del lloc FC08 Técnico/a d'Operacions i s'ordena la publicació de la llista de reserva (Data de publicació: 30/12/2016)

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió temporal de la plaça FC08 Tècnic d'Operacions, de la Subdirecció Financera i de Control, celebrada el dia 29 de desembre de 2016, pel qual es fa pública la llista definitiva d'aspirants aprovats per orde de puntuació total, així com la llista de reserva (Data publicació: 29/12/2016)

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió temporal de la plaça FC08 Tècnic d'Operacions, de la Subdirecció Financera i de Control, celebrada el dia 13 de desembre de 2016, pel qual es fa pública la llista provisional dels aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs (Data publicació: 13/12/2016)

- Resolució del director general per la qual es designa la Directora Adjunta Legal i al Director Adjunt d'Avaluació de Projectes, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 22/11/16)

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió temporal de la plaça FC08 Tècnic d'Operacions, de la Subdirecció Financera i de Control, celebrada el dia 2 de novembre de 2016, pel qual es fa pública la relació d'aspirants que han superat la fase d'oposició (Data publicació: 3/11/2016)

- Resolució del director general per la qual es resol la convocatòria per a la provisió temporal externa del lloc LRR08 Asesor/a jurídic i s'ordena la publicació de la llista de reserva (Data de publicació: 28/10/2016)

- Resolució del director general per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació de dos llocs directius (Director/a Adjunto/a Legal i Director/a Adjunto/a d'Avaluació de Projectes) , a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 20/10/16)

- Resolució del director general per la qual es fa pública la relació definitiva d'admesos i exclosos al procés de selecció per a la cobertura de la plaça FC08 Tècnic d'Operacions, de la Subdirecció Financera i de Control i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova (Data de publicació: 26/09/16)

- Resolució del director general per la qual es fa pública la relació provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció per a la cobertura de la plaça FC08 Tècnic d'Operacions, de la Subdirecció Financera i de Control (Data de publicació: 07/09/16)

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió temporal del lloc LRR08, Asesor/a Jurídic de la Subdirecció Legal-Recuperaciones-RRHH-RRII, celebrada el dia 6 de setembre de 2016 (Data publicació: 7/09/2016)

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió temporal del lloc LRR08, Asesor/a Jurídic de la Subdirecció Legal - Recuperacions - RRHH - RRII, celebrada el dia 26 de juliol de 2016. (data publicació 28/07/2016)

- CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2016, del director general, per la qual es convoca la provisió temporal urgent del lloc FC08, tècnic d'operacions, de la Subdirecció Financera i de Control, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data publicació 19/07/2016)

- RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, del director general, per la qual es convoca la provisió temporal urgent del lloc FC08, tècnic d'operacions, de la Subdirecció Financera i de Control, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data publicació 13/07/2016) FORMULARI INSCRIPCIÓ

- Acord de la Comissió de Selecció per a la provisió del lloc LRR08, Asesor/a Jurídic de la Subdirecció Legal - Recuperacions - RRHH - RRII, celebrada el dia 15 de juny de 2016. (Data publicació 24/06/2016)

- Resolució del director general de convocar tots els aspirants admesos al lloc temporal LRR08 Asesor/a, a la realització de la prova de coneixements que tindrà lloc el dia 7 de juny de 2016 (dimarts) , a les 16:00, en la seu de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, carrer Palau, núm. 14, 46003 València. (Data de publicació: 17/05/2016)

- Informació de convocatòria per a la provisió definitiva, per cobertura interna, de determinats llocs de l'IVF.

- Resolució del director general de la llista d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió temporal del lloc LRR08 Asesor/a Jurídic.

- Correcció d'errors de la Resolució de 30 de març de 2016, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca provisió temporal del lloc LRR08, asesor/a jurídic, de la subdirecció Legal-Recuperaciones-RRHH-RRII, per mitjà de procediment de cobertura externa.

- Publicació en el DOCV de la Resolució de 30 de març de 2016, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc LRR08, Asesor/a Jurídic, de la Subdirecció Legal - Recuperacions - RRHH -RRII, per mitjà d'un procediment de cobertura externa.

- Convocatòria per a la provisió temporal del lloc LRR08, Assessor/a Jurídic, de la subdirecció Legal - Recuperacions - RRHH - RRII, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 31/03/2016)

- Convocatòria per a la provisió temporal externa del lloc LRR08, Asesor/a Jurídic. (Data de publicació: 28/01/2016)

- Convocatòria per a la realització de la prova per a la provisió temporal externa del lloc LR008, Asesor/a Jurídic. (Data de publicació: 01/03/2016)

- Resolució de declarar deserta i conclosa sense cobertura, la convocatòria per a la provisió temporal del lloc LRR08 Asesor/a Jurídic. (Data de publicació: 21/03/2016)