Enllaços d'interés

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT I LES CC.AA.

 

BORSES DE VALORS I MERCATS FINANCIERS

 

CAMBRES DE COMERÇ I ALTRES INSTITUCIONS

- Consejo de Comercio de España
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló d'Alacant
- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
- Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

 

ORGANISMES DE SUPERVISIÓ

 

ENTITATS FINANCERES AMB SEU SOCIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

 

ORGANISMES EUROPEUS

 

CENTRES DE D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EUROPEASERVIDORS ESTADÍSTICS


 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES


 

ASSOCIACIONS I FEDERACIONS EMPRESARIALS


 

ASSOCIACIONS SECTORIALS

- AEECC. Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado
- AEFA. Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes
- AEMMA. Asociación Empresarial de la Madera y del Mueble
- ANFFECC. Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos
- ANHCEA. Asociación Empresarial de Elaboradores de Helados y Horchatas
- ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas
- ASEBEC. Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica
- ASFPLANT. Asociación Profesional de Flores, Plantas y Afines de la Comunitat Valenciana
- ATEVAL. Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana
- AVEC. Asociación Valenciana de Cerámica
- AVEP. Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos
- FEDACOVA. Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana
- FEMEVAL. Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
- FEMPA. Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante
- FEVAMA. Federación Empresarial de la Madera y el Mueble de la Comunitat Valenciana
- FVET. Federación Valenciana de Empresarios Transportistas
- MARMOL DE ALICANTE, Asociación de la Comunitat Valenciana
- QUIMACOVA. Asociación Química y medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana
- REVIP. L'associació regional valenciana d'empresaris del vidre pla
- TDC. Asociación de Fabricantes de Turrón, Derivados y Chocolates de la Comunitat Valenciana

 

ASSOCIACIONS NACIONALS D'ENTITATS FINANCERES