Convocatòria de Selecció d'Intermediaris

CONVOCATÒRIES DE MANIFESTACIONS D'INTERÉS PER A LA SELECCIÓ D'INTERMEDIARIS FINANCERS

Convocatòria de manifestació d'interés núm. 1/2019 per a la selecció d'intermediaris financers per a la gestió de l'Instrument Financer "Capital de risc de Suport al Creixement Empresarial".

Convocatòria de manifestació d'interés nº 1/2018 per a la selecció d'intermediaris financers de l'Instrument Financer de préstecs participatius de la Línia de coinversió amb Inversors privats. Convocatòria oberta.

    
Convocatòria de manifestació d'interés nº 2/2018 per a la selecció d'intermediaris financers per a la gestió de l'Instrument "Financer Capital Risc Llavor d'Ajuda a l'Emprendimient Innovador". Convocatòria tancada.
    
Convocatòria de manifestació d'interés nº 3/2018 per a la selecció d'intermediaris financers per a la gestió de l'Instrument Financer "Capital Risc de Suport al Creixement Empresarial". Convocatòria tancada.SOL·LICITUDS D'ACLARIMENTANUNCI PUBLICAT AL DIARI OFICIAL

ANUNCI PUBLICAT EN EL DIARI OFICIAL (SEGONA CONVOCATÒRIA DE CAPITAL DE RISC CREIXEMENT)

RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ DELS INTERMEDIARIS FINANCERS

Intermediaris Financers seleccionats Instruments de Capital Risc Llavor y Capital Risc Creixement:

Convocatòria 2018 [Acord del Consell Executiu del Fons de Fons FEDER de 19 de novembre de 2018 i nova distribució 10/09/2019]

Convocatòria 2019 [Consell Executiu del Fons de Fons FEDER de 10 de setembre de 2019] Intermediaris Financiers seleccionats Instrument de Préstecs Participatius en coinversió amb inversors privats

 

  •     Angels Capital, S.L.U.
  •     Big Ban Angels
  •     CEEI Castellón
  •     Demium Startups S.L.
  •     Encomenda Smart Capital, SGEIC, S.A.
  •     BStartup 10, S.L.
  •     Sabadell Venture Capital, S.L.