T'interessa

Convocatòria d'ajudes / Licitacions

CONVOCATÒRIES DE MANIFESTACIONS D'INTERÉS PER A LA SELECCIÓ D'INTERMEDIARIS FINANCERS
    
Convocatòria de manifestació d'interés nº 1/2018 per a la selecció d'intermediaris financers de l'Instrument Financer de préstecs participatius de la Línia de coinversió amb Inversors privats.   
    
Convocatòria de manifestació d'interés nº 2/2018 per a la selecció d'intermediaris financers per a la gestió de l'Instrument "Financer Capital Risc Llavor d'Ajuda a l'Emprendimient Innovador"   
    
Convocatòria de manifestació d'interés nº 3/2018 per a la selecció d'intermediaris financers per a la gestió de l'Instrument Financer "Capital Risc de Suport al Creixement Empresarial"SOL·LICITUDS D'ACLARIMENTANUNCI PUBLICAT AL DIARI OFICIAL