Venda d'Actius

  • TDI 11/2022:

- Resolució per la qual s'adjudiquen els lots un, dos, tres i quatre i es declara desert el lot cinc en el procediment d'alienació d'actius TDI 11/2022

-  Acta d'obertura del Sobre 2 en el procediment d'alienació d'actius TDI 11/2022.

-  Anunci d'obertura del sobre 2 en el procediment d'alienació d'actius TDI 11/2022.

- Anunci de l'inici del procés de venda mitjançant subhasta pública TDI 11/2022 dels immobles titularitat del Institut Valencià de Finances situats a Vila-real (DOGV nº 9548, de 7 de març de 2023).

- Bases reguladores del procés de venda mitjançant subhasta pública TDI 11/2022 dels immobles titularitat del Institut Valencià de Finances situats a Vila-real.

  • TDP 3/2020:

- Resolució de 21 d'abril de 2021 per la qual es declara desert el procés i es posa fi al mateix.

- Bases reguladores del procés de venda mitjançant subhasta pública TDP 3/2020 del coeficient de propietat en un 93,66% de la finca registral 69008 del Registre de Paterna nº2, titularitat del Institut Valencià de Finances.

- Anunci en el DOGV de 24 de març de 2021 d'inici del procés de venda mitjançant subhasta pública del coeficient de propietat en un 93,66% de l'immoble situat al carrer Juan de la Cierva i Codorniu, 18, Parc Tecnològic de Paterna.

  • TDC 2/2020:

- Resolució d'1 d'agost de 2020 per la qual s'adjudiquen els crèdits del procés de venda

- Anunci d'obertura de sobre 2 del procediment d'alienació d'actius TDC 2/2020

- Bases reguladores del procés de venda mitjançant subhasta pública *TDC 02/2020 del crèdit titularitat del Institut Valencià de Finances enfront de (MERCANTIL) SL

- Anunci en el DOGV de 6 de juliol de 2020 d'inici del procés de venda de crèdits mitjançant subhasta TDC 2/2020

  • TDC 1/2020:

- Resolució de 24 de gener de 2020 del Director General de l'IVF pel qual es declara desert el procés de venda de crèdits TDC 1/2020 i s'acorda el seu arxiu.

- Anunci al DOGV de 20 de gener de 2020 de l'inici del procés de venda de crèdits mitjançant subhasta TDC 1/2020

- Bases reguladores del procés de venda mitjançant subhasta pública "TDC 01/2020" del crèdit titularitat de l'Institut Valencià de Finances enfront de (MERCANTIL), S.L

  • HÉRCULES C.F.:

- Resolució per la qual es declara la fallida de la segona subhasta del crèdit que ostenta el IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les accions de l'Hèrcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 28/09/2017

- Resolució resultat segona subhasta del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les accions de l'Hèrcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 20/09/2017

- Bases reguladores de la segona subhasta pública del lot compost pel crèdit que ostenta l'IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les Accions que representen el 15,07% del capital social de l'Hèrcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 29/08/2017

- Anunci d'inici de la segona subhasta del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les accions de l'Hèrcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 29/08/2017

- Anunci pel qual es declara deserta la subhasta pública en el procés de venda del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les accions de l'Hèrcules d'Alacant, Club de futbol, SAD. - 23/08/2017

- Anunci de incio del procés de venda del crèdit que ostenta el IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les accions de l'Hèrcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 31/07/2017

- Bases reguladores de la subhasta pública del lot compost pel crèdit que ostenta el IVF enfront de la fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules d'Alacant i de les Accions que representen el 15,07% del capital social del Hërcules d'Alacant, Club de Futbol, SAD. - 31/07/2017

- Documentación lote a subastar:

1. Informe valoració ONE TO ONE

2. Decrete Adjudicació Estat 26.05.17

3. Demanda Executiva IVF 26.03.14

4. Documentació Decisió de la CE ajuda n SA 36387

 

  • XERESA GOLF, S.A.:

- Anunci d'inici del procès de venda de la participació en el crèdit sindicat que ostenta l'IVF junt amb altres entitats de crèdit enfront de Xeresa Golf, S.A.

- Bases reguladores de la venda del crèdit que ostenta l'IVF enfront de Xeresa Golf, S.A.

 

  • ELX C.F:

- Resolució per la qual es declara la fallida de la subhasta del crèdit que ostenta l'Institut Valencià de Finances enfront de la Fundació Elx C.F. Fundació de la Comunitat Valenciana (Publicat el 09/02/2018)

- Resolució d'adjudicació del crèdit que ostenta l'Institut Valencià de Finances enfront de la Fundació Elx C.F. Fundació de la Comunitat Valenciana (Publicat el 01/02/2018)

- De conformitat amb el que disposa el punt 6.2.4.2 de les Bases Reguladores del procés de venda del crèdit que ostenta l'INSTITUT VALÈNCIA DE FINANCES (IVF) enfront de la Fundació Elx. C.F. Fundació de la Comunitat Valenciana, s'informa de que l'obertura i lectura del Sobre (B) tindrà lloc en el dia 11 de gener de 2018 a les 13:00h, en la seu de l'IVF sítia en la Plaça de Nàpols i Sicília, núm. 6 de València, en presència de Notari.

- Bases reguladores del procés de venda del crèdit que ostenta l'Institut Valencià de Finances enfront de la Fundació Elx CF Fundació de la Comunitat Valenciana.- 4/12/2017

- Comunicat del IVF sobre la suspensió de la subhasta de les accions de l'ELX CF

- Anunci de l'inici del procés de venda del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la Fundació ELX CF

- Informació sobre el desenrotllament del procés de venda del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la Fundació ELX CF

- Ampliació plaç en el procés de venda del crèdit que ostenta l'IVF enfront de la Fundació ELX CF

- Informació sobre el desenvolupament del procés de venda del crèdit que ostenta el IVF enfront de la Fundació ELX CF - 08/07/2016

- El IVF rep una nova oferta per la seua credito enfront de la fundació ELX CF - 08/07/2016

- La comissió Europea recomana reobrir el termini per a la presentació d'ofertes pel crèdit de l'IVF enfront de la Fundació ELX CF - 21/07/2016

 

Bases del procés de venda i annex pel qual s'establix un nou termini per a la presentació d'ofertes a instàncies de la CE. - 25/07/2016:

- Bases reguladores del procès de venda del crèdit que ostenta l'Institut Valencià de Finances enfront de la Fundació ELX C.F.

- Annex a les bases del procès de venda del crèdit que ostenta l'Institut Valenciià de Finances enfront de la Fundació ELX C.F.