T'interessa

Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contractació d'una bossa de 3.000 hores per al servici de manteniment dels sistemes d'informació i comunicacions per a l'Institut Valencià de Finances, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 07/18.

- Contractació dels servicis d'assessorament jurídic extern per a l'Institut Valencià de Finances, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 08/18

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF