T'interessa

Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contracte del servici d'un servici especialitzat de valoració de béns i drets per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 01/18

- Contracte per a la prestació dels Servicis de Prevenció de Riscos i de Vigilància de la Salut, per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 16/18

- Contractació dels servicis de consultoria i formació per al compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 18/18

-Contractació del subministrament, implantació, suport i manteniment d'una ferramenta informàtica de gestió d'expedients per a la subdirecció legal de l'Institut Valencià de Finances. IVF 15/18

- Contractació del servici de traducció de textos i documents per a l'Institut Valencià de Finances, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 14/18.

- Contractació del subministrament d'aigua natural per al Institut Valencià de Finances ("IVF") mitjançant garrafes de fins a 20 litres per a fonts dispensadoras, i de botellines de 0,50 litres. per procediment obert simplificat amb la tramitació de l'article 159.6 de la LCSP i tramitació ordinària. Nombre d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 12/18.

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF