Accessibilitat

La Llei 34/2002 d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), publicada en el BOE del 12 de juliol, obliga a les Administracions Públiques perquè adopten les mesures necessàries de manera que la informació disponible en les seues respectives pàgines d'Internet puga ser accessible a persones amb discapacitat i edat avançada, d'acord amb els criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts, abans del 31 de desembre del 2005.

En el desenvolupament d'esta versió s'han seguit les pautes o regles bàsiques d'accessibilitat dictades per la WAI WAI (Web Accessibility Initiative) pertanyent al W3C W3C (World Wide Web Consortium).