Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Consell autoritza la concessió de dos préstecs per import de 9,5 milions a l'empresa Marie Claire

El Consell autoritza la concessió de dos préstecs per import de 9,5 milions a l'empresa Marie Claire
 
- Aquestes operacions de finançament s'emmarquen en la línia de finançament Fininval vinculada al Fons Valencià de Resiliència
 
El Ple del Consell ha aprovat dues operacions de finançament per import de 9,5 milions a l'empresa castellonenca Marie Claire. Es tracta de les primeres operacions que es formalitzaran amb recursos del Fons Valencià de Resiliència (FVR) i, en concret, a través de la Línia 'Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19' posada en marxa a mitjan mes de maig.
 
El consell general de Fininval va aprovar la setmana passada aquestes operacions, sobre la base de la resolució de 7 de maig, per la qual es convocaven aquestes ajudes.
 
Ara, s'ha sol·licitat al Consell autorització per a la concessió d'aquest finançament, tal com estableix la Llei 27/2018 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat respecte d'aquelles operacions que tinguen un import superior a 5.000.000 d'euros.
 
En concret, el Consell ha autoritzat concedir a Marie Claire el següent suport financer. D'una banda, un préstec sènior per import de fins a 7,7 milions d'euros i, per una altra, un préstec participatiu per import de fins a 1,8 milions d'euros.
 
El primer compta amb un termini de venciment de sis anys i contempla un tipus d'interés variable del 0,5% durant el primer any, de l'1% en el segon i tercer any, i finalment, del 2% en els tres últims anys de l'operació.
 
Per part seua, el préstec participatiu s'atorga amb venciment a deu anys, i un interés que consta d'un marge fix sobre l'Euribor a un any, equivalent al 4%, i un marge variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, podent aconseguir un màxim de l'1%. Per a les liquidacions d'aquesta operació s'ha disposat un calendari irregular d'amortitzacions, els imports de les quals van augmentant amb el transcurs de l'operació.
 
Condicionants especials
 
La formalització d'aquestes operacions comporta una sèrie de condicions especials que Marie Claire està obligada a complir almenys fins a la cancel·lació del préstec sènior.
 
Entre aquestes cal destacar el caràcter finalista del préstec que obliga a satisfer el deute pendent amb els treballadors i creditors de l'empresa, atés un ordre de prioritats preestablit; l'obligació de continuar amb l'activitat productiva en la localitat castellonenca de Vilafranca; i una sèrie de cauteles respecte al manteniment dels llocs de treball, sent necessari per a l'empresa sol·licitar autorització a l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a plantejar davant l'administració ERTES o ERES.
 
Addicionalment, s'exigeix al prestatari diligencia en el compliment del Pla de Viabilitat plantejat pels nous propietaris de l'empresa en la seua sol·licitud de finançament al FVR.
 
La informació sobre el grau de compliment de les diferents iniciatives contemplades en el mateix haurà de ser actualitzada cada sis mesos, en el marc d'un informe preparat per un expert independent nomenat per l'empresa d'acord amb l'IVF, al qual tindrà accés el propi Institut.
 
La comissió Gestora de Fininval podrà declarar el venciment anticipat de l'operació en cas de flagrant incompliment del pla de viabilitat que acompanya la sol·licitud de finançament.
 
Entre les iniciatives proposades es troben diferents actuacions estratègiques entre les quals destaca una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d'una nova línia de negoci sanitari amb nous contractes en l'àmbit públic o privat.
 
Així mateix, la societat es compromet a reduir costos generals per aprovisionaments i matèries primeres, així com a disminuir els costos logístics, entre altres mesures.
 
El contracte de finançament estableix que l'aplicació d'aquestes mesures podrà ser progressiva durant els quatre primers anys, fins a aconseguir el 100% a partir del quart any.