DESTACATS

Actualitat

« Ves enrere

Redit Ventures s’incorpora com a col·laborador de l’Institut Valencià de Finances

Redit Ventures s'incorpora com a col·laborador de l'Institut Valencià de Finances

 

 

  • Després de la incorporació d'aquesta entitat, ja són deu els intermediaris que col·laboren amb l'Institut Valencià de Finances en la gestió d'aquest instrument financer

    La línia de préstecs participatius en inversió amb inversors privats permet a empreses de creació recent accedir a préstecs d'un màxim de 300.000 euro

04-07-2023.- L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha ampliat la cartera d'intermediaris financers amb la incorporació de Redit Ventures SL, que passa a col·laborar amb l'organisme valencià en la difusió i la gestió de la seua línia de préstecs de participació en coinversió amb inversors privats.

Redit Ventures és un vehicle d'inversió creat per l'associació d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, Redit. Està participada a parts iguals entre els 11 instituts tecnològics que té associats. El seu objectiu és promoure la transferència tecnològica dels instituts tecnològics al teixit empresarial valencià mitjançant la creació de noves empreses de base tecnològica amb seu a la Comunitat Valenciana.

L'activitat de Redit Ventures té dos vessants diferenciats i complementaris: primer actuen com un venture builder, en el qual creen les empreses des de zero, identificant les tecnologies amb més potencial i encarregant-se de seleccionar el millor equip gestor, i com a vehicle d'inversió en capital de risc llavor especialitzat dels instituts tecnològics associats a Redit, per a completar les seues capacitats i potenciar així la transferència tecnològica al teixit empresarial valencià a través del llançament d'empreses derivades.

Després de la signatura del conveni de col·laboració, Redit Ventures passa a esdevindre intermedi financer de la línia de préstecs participatius en coinversió que ofereix l'IVF, producte financer dirigit a empreses de creació recent que dona prioritat a aquelles que compten amb un alt component innovador.

Préstecs participatius en coinversió

Els préstecs participatius són instruments de quasi capital que, a efectes mercantils, formen part dels fons propis del beneficiari i milloren la solvència de l'empresa. Aquest increment de solvència permet millorar la qualificació creditícia del sol·licitant i, en aquest sentit, l'accés al finançament atorgat per entitats financeres privades i fons d'inversió.

Des que es va llançar a mitjan 2019, l'IVF ha finançat amb aquesta línia 94 empreses emergents de l'ecosistema emprenedor valencià amb un import de 17,4 milions i inversió privada mobilitzada per més de 39 milions d'euros.