DESTACATS

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF ha aprovat en 2023 un total de 603 operacions de finançament a través de les seues línies bonificades

L'IVF ha aprovat en 2023 un total de 603 operacions de finançament a través de les seues línies bonificades

    • Entre els beneficiaris d'estes operacions es troben autònoms, pymes i grans empreses de la Comunitat Valenciana que han accedit a préstecs bonificats que incorporen fins a un 30 % d'ajuda
    • El tancament de l'exercici constata que, en comparació amb l'any anterior, el nombre de beneficiaris ha crescut un 15,5 % i el volum del finançament concedit ho ha fet en un 22%

 

22-01-2024.- L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha aprovat durant l'exercici 2023 un total de 603 operacions de finançament que han tingut com a beneficiaris autònoms, pymes i grans empreses de la Comunitat Valenciana. El volum total de recursos aprovat per l'IVF per a estes operacions ascendix a 206,2 milions d'euros.


Després d'exposar les dades del balanç de l'exercici, el director general d'este organisme, Enrique Montes, ha destacat que "el tancament del 2023 ha suposat tot un repte per als treballadors de l'IVF per l'alt volum de sol·licituds que cal gestionar, però hem aconseguit tancar l'exercici millorant les xifres de 2022, tant el nombre de beneficiaris com l'import del finançament concedit".


En 2023 el nombre d'operacions aprovades ha incrementat un 15,5 % respecte a les de 2022 i el volum dels recursos destinats a estes operacions de finançament ha crescut en un 21,9 %.


"El teixit empresarial de la Comunitat Valenciana continua reclamant eines públiques de finançament i l'IVF és l'instrument adequat per a oferir-les en les millors condicions", ha afegit el director general.


Durant l'any passat l'Institut Valencià de Finances ha posat a la disposició d'autònoms i empreses diferents línies de finançament articulades en forma de préstecs de caràcter ordinari, destinats a injectar liquiditat en el teixit productiu valencià.


Atés el volum d'operacions, el producte més demandat ha sigut la línia Reactiva. Este producte va començar oferint-se dividit en dos: la línia Reactiva FEDER, dirigida a finançar empreses dels denominats sectors Horeca, i la línia Reactiva IVF, dirigida a la resta d'activitats. Posteriorment es va modificar la línia Reactiva FEDER, a través de la qual s'oferixen condicions més avantatjoses, per a fer-la extensible a tots els sectors d'activitat, i es va tancar la línia Reactiva IVF.


Durant 2023, a través de la línia de finançament Reactiva FEDER, l'IVF ha aprovat 422 operacions per valor de 107,6 milions d'euros. D'estes operacions, 274 van destinades a finançar nous projectes d'inversió (79,9 milions d'euros) i les restants 148 operacions van dirigides a finançar necessitats de capital circulant (27,6 milions d'euros).


Els beneficiaris d'estos préstecs han sigut autònoms i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana que han obtingut finançament bonificat amb fins a un 30 % d'ajuda, oferida en forma de tram no reembossable. A més, el tipus d'interés aplicat a estes operacions també està bonificat per la qual cosa resulta més baix de l'aplicat en operacions formalitzades per la banca tradicional.


D'altra banda, l'IVF ha aprovat en 2023 un total de 104 operacions de finançament acollides a la línia Reactiva IVF. El volum de recursos destinat per l'IVF a estes operacions creditícies ascendix a 20,9 milions d'euros. D'estes, 49 operacions han tingut com a finalitat el finançament de nous projectes d'inversió empresarial (13,6 milions d'euros) i les restants 55 operacions s'han destinat a finançar capital circulant (7,3 milions d'euros).


Donades les seues característiques peculiars, per a les grans empreses de la Comunitat Valenciana, amb plantilles superiors als 250 empleats, l'IVF ha posat a disposició la línia Gran Empresa Industrial, a través de la qual s'han oferit préstecs amb una bonificació que en principi va començar sent del 10 % i posteriorment es va ampliar fins al 20 % per a determinats sectors. A través d'esta línia de finançament s'han aprovat en 2023 un total d'11 operacions per un import conjunt de 44,4 milions d'euros.


A este balanç cal afegir una operació acollida a la línia IVF Afí Liquiditat, línia vigent en 2022 que va ser sol·licitada en eixe exercici i es va aprovar en l'exercici 2023, per import d'un milió d'euros.


30,7 milions de caràcter social


Entre el portafolis de productes que oferix l'IVF es troben les línies de caràcter social, dirigides a injectar liquiditat en un ampli conjunt d'entitats socials que desenvolupen accions concertades per la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, i d'esta manera anticipen els drets de crèdits derivats d'estes accions.


Així, els préstecs concedits per l'IVF a estes associacions i fundacions sense ànim de lucre els permet cobrir les seues necessitats operatives i poder continuar la seua activitat mentre es resolen els concerts i es realitzen els corresponents desemborsaments.


Durant 2023 l'IVF ha aprovat 47 operacions acollides a esta línia de finançament per un import conjunt de 30,7 milions d'euros.


Finalment, l'IVF també oferix una línia de caràcter general a la qual poden optar aquells autònoms i empreses que, bé per no complir els requisits de les línies bonificades o per desenvolupar la seua activitat en algun sector exclòs en estes línies, requerixen un producte financer diferent. Així, a través de la línia General IVF s'han aprovat 18 operacions de finançament en 2023, per un valor conjunt d'1,5 milions d'euros.