DESTACATS

Actualitat

« Ves enrere

El grup IVF concedeix 248 milions d'euros a través dels seus diferents productes financers durant el primer semestre de 2023

El grup IVF concedeix 248 milions d'euros a través dels seus diferents productes financers durant el primer semestre de 2023

 

  • Les línies de finançament oferides permeten injectar liquiditat en el teixit productiu valencià, oferint crèdits en condicions molt avantatjoses
  • A més dels productes gestionats de manera directa, l'IVF participa també en fons capital de risc que inverteixen en empreses valencianes, contribuint al seu creixement i desenvolupament

 

30-06-2023.- El grup Institut Valencià de Finances (IVF) ha concedit, fins al 30 de juny de 2023, un total de 248 milions d'euros a través dels diferents productes financers que ofereix, que van dirigits a autònoms, pimes, grans empreses i entitats sense ànim de lucre amb seu o sucursal d'activitat en la Comunitat Valenciana.

Com ha destacat el director general de l'IVF, Manuel Illueca, "a la vista d'aquestes xifres podem afirmar que, atés el volum de finançament concedit, el grup IVF tanca el millor semestre des de la seua constitució".

"En la nostra cartera de productes comptem amb un ampli conjunt d'instruments de finançament que van des dels préstecs ordinaris de caràcter bonificat, fins a préstecs de caràcter social o préstecs participatius. El beneficiari pot comptar així amb una font de liquiditat en condicions molt avantatjoses per a cobrir tant necessitats de circulant per a atendre les seues despeses ordinàries i de tresoreria, com a préstecs per a escometre nous projectes d'inversió".

Balanç d'activitat

Del balanç d'activitat oferit per l'IVF al tancament de juny de 2023 es desprén que els productes més demandats han sigut les línies bonificades, en les seues diferents variables, a través de les que s'han concedit 110 milions d'euros. De manera general, a través d'aquestes línies es permet accedir a préstecs que incorporen un tram bonificat en forma de tram no reembossable de la inversió, per la qual cosa, al final de l'operació, el client pot deixar de reembossar fins al 30% del capital principal d'aquesta.

D'altra banda, l'IVF ofereix préstecs de caràcter social que tenen com a beneficiàries a entitats que compten amb concerts aprovats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A través d'aquesta línia les entitats poden accedir a crèdits que els permeten cobrir les seues necessitats operatives, anticipant així els drets derivats de les accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat. A través d'aquesta línia, en les seues diferents modalitats, l'IVF ha concedit durant el primer semestre de 2023 un total de 25 milions d'euros de finançament.

Cal destacar de manera especial la línia de préstecs participatius IVF en coinversió amb inversors privats, dirigida a empreses de recent creació que en moltes ocasions es troben amb diferents obstacles per a aconseguir liquiditat a través de la banca tradicional.

Per això, l'Institut Valencià de Finances ofereix, en col·laboració amb intermediaris financers, una línia específica per a aquestes start-ups, prestant especial atenció a aquells projectes amb un fort component innovador. Fins al mes de juny de 2023 l'IVF ha concedit 2 milions d'euros acollits a aquesta línia de finançament.

D'altra banda, l'IVF participa en diferents fons Capital de risc gestionats per entitats privades que, després de l'entrada de l'Institut es comprometen a invertir un important volum de fons en empreses valencianes. Durant el primer semestre de 2023 els diferents fons de Capital Riscos participats per l'IVF han realitzat operacions de finançament per valor de 57 milions d'euros.

A aquest balanç d'activitat cal afegir la labor realitzada a través de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana Afí-SGR, que està presidida per l'IVF a través del seu director general. A més de les operacions que Afí-SGR ha realitzat dirigides a avalar operacions de préstec realitzades a través de les línies IVF, aquesta entitat ha atorgat altres 54 milions d'euros en avals a operacions de la banca comercial.