DESTACATS

Actualitat

« Ves enrere

El Consell General de l'IVF acorda modificar dos de les seues línies de finançament per a ampliar el seu àmbit d'aplicació

El Consell General de l'IVF acorda modificar dos de les seues línies de finançament per a ampliar el seu àmbit d'aplicació

 

  • La Línia Social permetrà anticipar drets de crèdit a entitats amb concerts ja vençuts i a través de la Línia General es podran concedir acomptes per servicis prestats a la Generalitat
  • S'aprova la creació d'una nova línia per a entitats que realitzen cursos de formació per a Labora
  • El volum dels crèdits concedits en este període s'ha incrementat en un 61,4%, segons el balanç d'activitat del primer trimestre presentat davant l'últim Consell General de l'IVF

 

01-04-2024.- El Consell General de l'Institut Valencià de Finances (IVF) ha acordat la modificació de dos línies de finançament IVF amb l'objectiu d'ampliar el seu àmbit d'aplicació.

Així, en la Línia Social s'introduïx la possibilitat d'anticipar drets de crèdit a favor d'entitats sense ànim de lucre que es generen per accions concertades derivades de concerts o contractes ja vençuts, mentres que la Línia General es modifica per a poder anticipar drets de crèdit generats per servicis prestats a la Generalitat.

A més, en esta última línia s'incorporen també altres modificacions en favor de la simplificació administrativa i per a promoure major celeritat en la tramitació dels expedients.

Les modificacions de productes financers IVF, que han sigut aprovades en l'última reunió del Consell General d'este organisme, entraran en vigor des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En esta reunió s'ha aprovat també la posada en marxa d'una nova línia de finançament dirigit a entitats que realitzen accions formatives en virtut de convocatòries de Labora.

Esta línia, que s'articularà de manera similar a la Línia Social, permetrà que les entitats que realitzen estos cursos de formació puguen accedir a l'acompte sobre els drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per Labora.

Increment dels imports concedits

Durant la reunió del Consell General de l'IVF el director d'esta entitat ha presentat davant els consellers el balanç d'activitat corresponent al primer trimestre de 2024 del qual es desprén que el volum dels crèdits concedits durant este període ha experimentat un increment del 61,4% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, passant de 45,4 milions d'euros concedits en el primer trimestre de 2023 a 73,3 milions en 2024.

Com ha destacat Enrique Montes, això ha sigut possible per la celeritat en la publicació de les línies de finançament vigents en 2024 i per les noves condicions establides en estes, encaminades a afavorir la simplificació administrativa.