T'interessa

Anuari EE.FF.

L'ANUARIO DE ENTIDADES FINANCIERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA té com a objectiu reunir en un sol document la informació més rellevant de les entitats que conformen el Sector Financer Autòcton Valencià, entenent com a tals aquelles la seu social de les quals està ubicada a la nostra Comunitat. No obstant això, i amb la intenció de completar la informació sobre l'entramat financer a la Comunitat Valenciana, també s'hi inclou una relació de la resta d'entitats de dipòsit que operen al nostre territori, amb detall de la seua implantació en cada província.

L'Anuari es dividix en diversos apartats, i entre ells els corresponents a cada una de les diferents agrupacions d'entitats financeres, tal i com es recull en l'índex. A continuació es reproduïx els Anuaris dels últims exercicis.