Prioritats del Fons Social Europeu

El FSE prioritzarà el suport al treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les xicotetes i mitjanes empreses innovadores.

Eix prioritari 1 : Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral
Objectiu Temàtic Prioritat d'inversió Objectiu específic Línia d'actuació
Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral. El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les xicotetes i mitjanes empreses innovadores. Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament i millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport i de consolidació.

MICROCRÈDITS A EMPRENEDORS I CREACIÓ D'EMPRESES