Remissió telemàtica

Per a accedir a la Tramesa Telemàtica:

Remisión telemática


SECCIONS DE CREDIT

- Plantilla per a la remissió d'estats comptables (Polse el botó dret del ratolí i accedisca a l'opció "Guardar destí com ...")

- Manual d'ajuda

- Plantilla Annex 5

- Plantilla Model RPC

 

Nota: Per a este tràmit s'admet:

- Els certificats de ciutadà de l'Institut Valencià de Finances (http://www.accv.es/va/)
- El DNI electrònic (http://www.dnielectronico.es/)