Registres oficials

Este document conté dades identificatives de totes les entitats financeres subjectes al control, inspecció i disciplina de l'Institut Valencià de Finances, segons els registres oficials actualitzats en les dates de referència, ordenats per tipus d'entitats i, dins de cada un, alfabèticament en funció de la localitat on estiga establida la seu o domicili social.

Registre d'Entitats:

- Registre de Caixes d'Estalvis

- Registro de Cooperatives de Crèdit

- Registro Especial de Cooperatives amb Secció de Crèdit

 

Registre d'Alts Càrrecs d'Entitats:

- Registre d'alts càrrecs de Caixes d'Estalvis