Descripció

El sector financer esta sotmés en tots els països a un règim especial de supervisió administrativa, en general molt més intens que l'existent per a altres sectors econòmics. Esta circumstància és deguda al fet que les entitats financeres capten recursos entre un públic que, en la seua major part, manca de la informació i dels coneixements necessaris per a poder avaluar la solvència de les entitats a què confien els seus estalvis. Doncs bé, la regulació i supervisió públiques aspiren a pal·liar els efectes d'eixa mancança i facilitar la confiança en estes entitats, una condició imprescindible per al seu desenvolupament i el seu bon funcionament, essencial no sols per als dipositants de fons, sinó per al conjunt de l'economia, atesa la posició central que ocupen estes entitats en els mecanismes de pagaments.