Programació

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de la Comunitat Valenciana té una dotació total del FSE de 355 milions d'euros, dels quals 177,4 milions d'euros provenen del pressupost de la UE. Els seus objectius són: facilitar l'accés al mercat laboral i millorar la qualitat de l'ocupació, inclosa la promoció de l'autoocupació; fomentar la integració en el mercat laboral de les persones amb més dificultats a fi d'aconseguir la seua inclusió social; reduir l'abandó escolar; i facilitar l'adaptació a les necessitats del mercat laboral per part dels alumnes que abandonen l'educació obligatòria.

Repercussions esperades

  • Més de 50.000 participants en la formació professional
  • Aproximadament 15.000 persones en risc d'exclusió social haurien de tindre accés a una ocupació
  • Aproximadament 150.000 aturats de llarga duració es beneficiaran de les mesures d'inserció en el mercat laboral

 

El FSE prioritzarà el suport al treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les xicotetes i mitjanes empreses innovadores.

Eix prioritari 1 : Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral
Objectiu Temàtic Prioritat d'inversió Objectiu específic Línia d'actuació
Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral. El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les xicotetes i mitjanes empreses innovadores. Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament i millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport i de consolidació.

MICROCRÈDITS A EMPRENEDORS I CREACIÓ D'EMPRESES

Documentació i Normativa 

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica