Col·laboracions BEI

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) contribuïx a finançar amb fons a llarg termini el crèdit dirigit al sector públic de la Generalitat, a través de l'IVF, i el crèdit dirigit a Pimes i emprenedors.

La contribució del BEI s'emmarca dins dels acords de de col·laboració entre esta institució comunitària i l'IVF, destinat a recolzar projectes d'inversió realitzats per xicotetes i mitjanes empreses (Pimes) i per a finançar altres prioritats del sector públic.

El BEI és la institució financera de la Unió Europea i va ser creada en 1958 pel tractat de Roma. Els seus accionistes són els Estats membres de la UE. En la seua qualitat d'institució de la UE, el BEI té per missió el finançament d'inversions que afavorisquen la integració econòmica i una major cohesió social dels Estats membres.

El finançament procedent del BEI compta amb condicions favorables respecte a fonts alternatives de crèdit, la qual cosa permet a l'IVF, traslladar un avantatge en termes de cost i de termini al finançament dels projectes que complisquen amb els criteris d'elegibilitat que el BEI establix relatius a fi de la inversió, tipus de sector productiu, grandària de l'empresa, cost del projecte i termini del finançament.