Òrgans de Govern

CONSELL GENERAL
PRESIDENT Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco
   
VOCALS  
Administració de la Generalitat Il·lma. Sra. Dª. Clara Ferrando i Estrella
  Il·lma. Sra. Dª.  María José Mira Veintimilla
  Il·lmo. Sr. D. Francisco Álvarez i Molina
   
Organitzacions Empresarials

Sr. D. Salvador Navarro i Pradas (CIERVAL)

Organitzacions Sindicals

Sr. D. David Llácer i Córcoles (CCOO)

ASSESORAMENT JURÍDIC Sra. Dª M. José Alfonso i Villanueva
   
SECRETARI Il·lmo. Sr. D. Manuel Illueca i Muñoz

 

COMISSIÓ D'INVERSIONS
PRESIDENT Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco
   
VOCALS Il·lma. Sra. Dª. Clara Ferrando i Estrella
  Il·lmo. Sr. D. Francisco Álvarez i Molina
  Sr. D. David Llácer i Córcoles (CCOO)
  Sr. D. Salvador Navarro i Pradas (CIERVAL)
   
SECRETARI Il·lmo. Sr. D. Manuel Illueca i Muñoz

 

DIRECCIÓ GENERAL
DIRECTOR GENERAL Il·lmo. Sr. D. Manuel Illueca i Muñoz