Informació General

  • L'IVF ha posat en marxa una pàgina web (prestamos.ivf.es) a través de la qual podrà accedir d'una forma ràpida i senzilla a la informació de les distintes línies de finançament que l'IVF posa a disposició de microempreses i pimes, realitzar la tramitació online de la seua sol·licitud de finançament i conéixer en tot moment l'estat de la mateixa.