Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Els instruments financers del fons de fons FEDER que gestiona l'IVF han permés injectar 37 milions en empreses valencianes

Els instruments financers del fons de fons FEDER que gestiona l'IVF han permés injectar 37 milions en empreses valencianes
 
- A través de la línia de Préstecs participatius en coinversió s'han aprovat 39 operacions per valor de 7,8 milions i emmarcades en la línia de Préstecs subordinats, 19 operacions més, per un import de 12,5 milions
- Els fons de capital de risc en els quals participa l'IVF, que es nodreixen de recursos del FEDER, han compromés inversions per un total de 16,7 milions en onze projectes que han dut a terme empreses valencianes
- Tenint en compte que en tots els casos les operacions i les inversions compten amb un cofinançament privat, la xifra total d'inversió que s'ha dut a terme en aquests projectes ronda els 70 milions
 
Valencia (25.12.2020).- Els instruments financers creats en el marc del fons de fons que es nodreix de recursos del FEDER, que gestiona l'Institut Valencià de Finances (IVF), han permés injectar un total de 37 milions d'euros en empreses de la Comunitat Valenciana.


En concret, els instruments emmarcats en aquest fons de fons i que, per tant, estan cofinançats pel Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER 2014-2020 són: la línia de Préstecs participatius en coinversió, la línia de Préstecs subordinats (en les dues modalitats, disruptius i participatius coronavirus) i els fons destinats a capital de risc.

En conjunt, podem parlar que s'han desenvolupat un total de 69 operacions per un import de 37 milions d'euros. Tenint en compte, a més, que el finançament aportat pels instruments financers FEDER en tots els casos comporta un cofinançament privat. La xifra total d'inversió que s'ha dut a terme en aquests projectes ronda els 70 milions.

Préstecs participatius en conversió

A través de la línia de Préstecs participatius en coinversió s'han formalitzat 39 operacions, per un import conjunt de 7,8 milions d'euros. Pràcticament el 80 % d'aquesta quantitat ja s'ha formalitzat i més del 75 % del que s'ha formalitzat està desemborsat ja.

Cal destacar que aquest producte financer s'ofereix a través d'una xarxa d'intermediaris financers, els quals, a més d'actuar com a intermediaris, inverteixen de manera conjunta amb l'IVF en els projectes seleccionats.

A través d'aquesta línia de finançament es busca donar suport a aquells projectes que duen a terme principalment les empreses de creació recent, per a secundar així el creixement i el desenvolupament d'aquestes i intentar prioritzar aquelles iniciatives de caràcter més innovador.

Es pot posar com a exemple una de les operacions aprovades en el marc d'aquesta línia en l'última reunió de la Comissió Tècnica de Gestió del fons de fons FEDER, el beneficiari de la qual ha sigut l'empresa Lernin Games SL.

Aquest projecte consisteix en una app educativa que ofereix un entrenament eficaç de les habilitats cognitives necessàries per al desenvolupament dels xiquets a través d'activitats lúdiques i jocs basats en l'estimulació primerenca, que es realitza en un temps limitat quant a l'ús de pantalles i en un entorn segur per als xiquets de 2 a 6 anys.

L'import concedit a aquesta operació per part de l'IVF ascendeix a 250.000 euros i s'emmarca en una ronda de finançament que ha pogut alçar la companyia en la qual han participat fons destacats de capital de risc especialitzats en aquest perfil d'empreses.

Préstecs subordinats

D'altra banda, a través de la línia de Préstecs subordinats, i acollides a qualsevol de les seues dues modalitats, s'han formalitzat un total de 19 operacions, per un import conjunt de 12,5 milions d'euros.

Aquests préstecs subordinats van dirigits, d'una banda, a projectes de caràcter innovador o aquells que inclouen millores significatives per als productes (especificacions tècniques, components i materials, programes informàtics integrats, disseny, millora de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals). A més, també es financen a través d'aquesta línia actuacions destinades a l'expansió o la consolidació de les activitats generals d'una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.

En el marc d'aquesta línia de finançament, i a la vista de les conseqüències que la crisi sanitària provocada per la COVID estava tenint sobre les empreses valencianes, el mes de maig passat es va crear la línia de Préstecs participatius IVF-FEDER-coronavirus.

Així, de les 19 operacions aprovades en el marc d'aquesta línia de finançament, se n'han acollit 13 a la modalitat de Préstecs participatius coronavirus (per un import de 4,7 milions d'euros) mentre que les 6 restants s'han acollit a la modalitat de Préstec subordinat disruptiu (7,7 milions).

Com a exemple d'aquesta mena de projectes, podem esmentar l'operació aprovada en l'última reunió de la Comissió Tècnica de Gestió a l'empresa Singularu Ideas a Medida SL, que s'ha acollit a la modalitat de Préstec subordinat disruptiu, l'import del qual ascendeix a 300.000 euros. Gràcies a aquest finançament, al qual se sumen altres aportacions, l'empresa té prevista l'obertura de noves botigues i la creació de més de 60 llocs de treball nous.

Productes capital de risc

En el marc del fons de fons que es nodreix de recursos del FEDER, l'IVF realitza inversions diferents en fons de capital de risc que, al seu torn, a través de diverses gestores, entren en operacions d'empreses amb seu social o activitat a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de contribuir-ne al creixement, el desenvolupament i l'expansió.

Així, a través dels instruments de capital de risc llavor i de capital de risc creixement les gestores han aprovat inversions en 11 empreses de la Comunitat Valenciana, amb un import compromés d'inversió de 16,67 milions d'euros, 11,44 milions dels quals ja s'han desembossat.