Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF desdobla la seua línia bonificada Liquiditat-COVID-19 en dues convocatòries per a facilitar l'arribada de fons de recuperació REACT-EU

L'IVF desdobla la seua línia bonificada Liquiditat-COVID-19 en dues convocatòries per a facilitar l'arribada de fons de recuperació REACT-EU
10/05/2021

- Les línies Renàixer i Resistir estan dotades actualment amb 100 milions d'euros, amb una bonificació o ajuda directa total de 15,5 milions
- La línia Resistir va dirigida de manera exclusiva a autònoms i pimes que desenvolupen l'activitat en els sectors més afectats, com ho són hostaleria, restauració, cafeteries, taxi i activitats connexesValencia (10.5.2021).- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat les convocatòries de les noves línies de finançament bonificat Resistir i Renàixer que gestiona l'Institut Valencià de Finances (IVF), que substitueixen la línia Liquiditat-COVID-19, vigent fins ara.

La principal novetat consisteix en el fet que la línia Resistir, dirigida als sectors més afectats per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia, que es troba dins del pla de xoc del mateix nom, serà cofinançada per fons provinents del programa 'Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa'-REACT-EU, la qual cosa permetrà ampliar-ne la dotació, dels 50 actuals als 150 milions d'euros.

A més, les noves convocatòries incorporen els últims canvis produïts en el Marc nacional temporal d'ajudes d'Estat i s'acullen tant al que aquest marc refereix sobre els préstecs amb tipus d'interés subvencionat, com el que refereix sobre les ajudes directes que s'hi inclouen, que poden assolir el 30 % de l'import i estan condicionades a la devolució del capital principal.

Línia Resistir

La nova línia de finançament bonificat Resistir va dirigida de manera exclusiva a autònoms i petites i mitjanes empreses que desenvolupen l'activitat en els sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19, com ho són hostaleria, restauració, cafeteries, taxi, activitats culturals i d'oci, i altres activitats connexes.

Aquesta línia de finançament, coneguda com a línia HORECA, està dotada actualment amb 50 milions d'euros, quantitat que s'ampliarà en funció de la demanda que es reba. Actualment compta amb 11 milions d'euros per a la bonificació dels préstecs, que es materialitzaran en un tipus d'interés més reduït i en un tram no reembossable del principal.

A través d'aquest instrument financer, els beneficiaris i beneficiàries poden accedir a operacions que poden arribar a un milió d'euros, amb un termini de devolució de sis anys i un màxim de dos de carència.

Per a explotar al màxim les possibilitats que brinda el Marc temporal d'ajudes d'Estat, la convocatòria incorpora dues modalitats de tipus d'interés: si s'opta per la modalitat A, que s'acull al capítol d'ajudes directes del Marc temporal nacional, l'interés variarà en funció de la qualificació creditícia assignada i podrà oscil·lar entre Euribor + 0,25 %, per a beneficiaris amb qualificació BBB, i Euribor + 1,25 %, per a beneficiaris amb qualificació B; si s'opta per la modalitat B, que s'acull al capítol de préstecs bonificats del Marc temporal nacional, el tipus d'interés variarà al llarg de la vida del préstec, i serà d'Euribor + 0,50 % el primer any; + 0,75 % el segon i tercer any, i +1 % el quart, cinqué i sisé any.

Addicionalment, aquests préstecs incorporen una ajuda directa en forma de tram no reembossable del capital que en podrà arribar a un màxim del 30 %. En cas d'optar per la modalitat B de tipus d'interés, aquesta ajuda directa no podrà superar el 20 % de l'import de l'operació.

Línia Renàixer

La línia de finançament bonificat Renàixer té com a beneficiaris autònoms i pimes l'activitat dels quals quede exclosa dels anomenats sectors HORECA (que s'engloben en la línia Resistir) i les grans empreses de qualsevol sector, inclòs HORECA.

A més, en aquesta línia de finançament s'emmarquen les operacions bonificades per a empreses que participen en el Pla estratègic de la indústria valenciana de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; en el programa Transformer per a la digitalització d'empreses, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i en el Pla ASTREA per a l'adequació de centres de treball, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Aquest producte financer compta amb una dotació de 50 milions d'euros i amb una partida de 4,5 milions d'euros més per a la bonificació dels préstecs. Aquesta bonificació prové de línies pressupostàries pròpies de les conselleries esmentades anteriorment i de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Per mitjà d'aquest instrument financer els beneficiaris poden accedir a operacions d'un màxim de cinc milions d'euros, a un termini de tres i deu anys i un màxim de dos de carència.

La convocatòria també incorpora dues modalitats de tipus d'interés, la configuració de les quals és idèntica a la de la línia Resistir.