Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Les empreses valencianes ja poden accedir a la línia de préstecs subordinats de 62,68 milions gestionada per l’IVF i cofinançada pel FEDER

 

Les empreses valencianes ja poden accedir a la línia de préstecs subordinats de 62,68 milions gestionada per l'IVF i cofinançada pel FEDER

 

  • Mitjançant aquesta línia de finançament subordinat les petites i mitjanes empreses poden obtindre crèdits d'un màxim de dos milions d'euros

  • Podran optar pimes que duguen a terme un projecte innovador o que prevegen inversions destinades a l'expansió o el reforç de l'empresa en nous mercats

 

València (03.05.19). Les empreses valencianes ja poden sol·licitar ser beneficiàries de la línia de préstecs subordinats gestionats per l'Institut Valencià de Finances (IVF) i que disposen del cofinançament del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional–FEDER 2014-2020.

 

Podran optar a aquests préstecs subordinats aquells projectes desenvolupats per petiteses i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana que tinguen un elevat caràcter innovador per a la comercialització d'un producte, o que prevegen inversions destinades a l'expansió o el reforç de les activitats generals de l'empresa en nous mercats.

 

Per mitjà d'aquests crèdits les empreses podran finançar inversions a la Comunitat Valenciana d'actius materials, com ara terrenys, edificis, instal·lacions, maquinàries o altres equips; o actius immaterials, com ara patents, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual, així com necessitats de capital d'explotació derivat de plans de creixement que en milloren la competitivitat, la internacionalització i la consolidació empresarial o ajuden a la creació d'ocupació.

 

Aquesta línia de préstecs subordinats ofereix crèdits entre 200.000 i 2.000.000 d'euros, a tipus d'interés d'euríbor a dotze mesos més un diferencial de 6,5 %, sobre el qual es podrà aplicar una bonificació de tipus d'interés d'un màxim de 3,5 punts percentuals.

 

Atesa la naturalesa subordinada del finançament de l'instrument financer del FEDER, l'obtenció del finançament estarà vinculada a l'obtenció per part de l'empresa sol·licitant d'un finançament addicional alié i/o nous fons propis per a l'empresa, per almenys el 50 % del finançament aportat per l'instrument FEDER. Quan el projecte que cal finançar siga qualificat com a disruptiu, l'import del finançament addicional haurà de representar almenys 3 vegades l'import del finançament del préstec subordinat; si bé, en aquest tipus de projectes, es podrà obtindre la subvenció de tipus d'interés màxima.

 

62,68 milions de liquiditat empresarial

 

Aquests préstecs s'emmarquen en el Fons de Fons creat per l'IVF que es nodreix de recursos del FEDER, de recursos propis de la Generalitat Valenciana i de la iniciativa privada. En conjunt, s'ha estimat que aquest Fons de Fons posarà en el mercat un volum total de 135 milions d'euros.

 

D'aquesta quantitat, 62,68 milions s'ofereixen a través de la línia de préstecs subordinats, la convocatòria de la qual ja s'ha fet pública per mitjà del DOGV, per la qual cosa ja es poden sol·licitar en la pàgina web de l'IVF.

 

A més d'aquests préstecs subordinats, aquest Fons de Fons amb recursos del FEDER s'articula mitjançant préstecs participatius (per a capital llavor i capital expansió) i fons de capital de risc, dotats amb 48,76 milions i 14,2 milions respectivament.

 

Informació sobre aquesta convocatòria:

 

http://www.dogv.gva.es/dades/2019/04/26/pdf/2019_4285.pdf