Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Hisenda i Economia estudien un nou fons d’impacte social dirigit a donar suport financer a les empreses d’economia social

 

Hisenda i Economia estudien un nou fons d'impacte social dirigit a donar suport financer a les empreses d'economia social

 

  • Mitjançant aquest fons es preveu crear instruments de capital per a finançar les fases més inicials de les empreses socials i instruments de quasicapital per a empreses en fases més desenvolupades

 

  • L'Institut Valencià de Finances seria l'organisme encarregat de la implantació del fons i de la selecció dels intermediaris financers privats que col·laborarien en la fase d'execució

 

València (02.07.19). La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, mitjançant l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la Direcció General de Fons Europeus, i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperatives, han subscrit un acord pel qual es comprometen a estudiar, de cara al pròxim marc financer de programació 2021-2027, la possibilitat d'incloure un nou fons d'impacte social (SIF, en anglés) com a instrument financer innovador per a ajudar les empreses d'economia social.

 

Aquest fons incorporarà elements innovadors respecte a altres instruments financers ja existents amb finançament europeu i posarà a disposició de les empreses socials una oferta d'instruments de finançament en forma de capital i quasicapital. Així, es preveu crear instruments de capital per a finançar les fases més inicials de les empreses socials i instruments de quasicapital (préstecs participatius i finançament subordinat) per a empreses en fases més desenvolupades.

 

La Comunitat Valenciana estaria en condicions de poder implementar l'instrument financer FIS (SIF, en anglés) en el si de l'Institut Valencià de Finances, que seria l'encarregat de la implantació del fons i de la selecció dels intermediaris financers privats que col·laborarien en la fase d'execució.

 

Així mateix, les mateixes parts han acordat instar la Comissió Europea a desenvolupar un marc normatiu adequat de cara al pròxim marc financer de programació 2021-2027 amb l'objectiu d'impulsar la utilització d'aquest i d'altres instruments financers d'impacte social, més enllà dels actualment existents.

 

Conclusions del projecte IFISE

 

Aquestes són les primeres mesures que s'han adoptat una vegada finalitzat el projecte europeu IFISE (instruments financers innovadors de suport a l'economia social) en què ha participat la Comunitat Valenciana i les conclusions del qual es van presentar el mes de juny passat a Brussel·les.

 

L'objectiu d'aquest projecte ha sigut el desenvolupament de nous instruments financers innovadors per a ajudar les empreses d'economia social que requereixen fonts de finançament alternatives que vagen més enllà de la intermediació tradicional amb els bancs, compatibles amb la utilització de Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (EIE) i la normativa d'ajudes de l'Estat.

 

 

Una característica essencial d'aquest tipus d'instruments financers que els diferencia d'altres instruments financers promoguts per la UE és que s'ha de mesurar l'impacte social en les actuacions finançades i els seus resultats han de tindre incidència en la rendibilitat aconseguida pels inversors privats, per a la qual cosa, cal desenvolupar un marc legal adequat i procurar incentius a la inversió privada.

 

El projecte IFISE, després d'analitzar el sector de l'economia social, ha conclòs que el ventall d'iniciatives és molt ampli i té el denominador comú de respondre als principals desafiaments socials als quals s'enfronten la majoria de les regions europees: desocupació, especialment juvenil, exclusió social, envelliment, salut i benestar, recursos naturals, agricultura, etc. Les empreses de l'economia social poden resoldre els problemes socials i el seu principal objectiu és aconseguir un retorn social i mediambiental positiu.

 

Una de les quatre regions europees triades

 

En aquest projecte han participat, com a socis de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana, mitjançant la Direcció General de Fons Europeus, juntament amb l'Institut Valencià de Finances, i, com a part interessada, la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperatives. Els altres socis del projecte han sigut les regions italianes del Piemont (Finpiemonte), la Llombardia (Regione Lombardia i Finlombarda) i Andalusia (Agencia IDEA).

 

El passat 11 de juny va tindre lloc a Brussel·les l'esdeveniment final d'IFISE, amb la presència de tots els sectors involucrats en la implementació de polítiques per a l'economia social i inversions d'impacte en diferents àmbits institucionals i territorials, amb l'ús de fons de la UE i els possibles intermediaris financers interessats a explorar el món dels instruments financers per al sector social.

 

            En aquesta jornada es van presentar els treballs realitzats dins del projecte, que poden ser consultats en el web https://www.finpiemonte.it/Ifise-project