Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF i l’AVI posen en marxa una línia de préstecs participatius destinada a finançar projectes innovadors

L'IVF i l'AVI posen en marxa una línia de préstecs participatius destinada a finançar projectes innovadors

 

  • Manuel Illueca i Andrés García Reche han subscrit l'acord de col·laboració pel qual es crea aquest nou instrument financer a través del qual s'ofereixen préstecs de fins a 300.000 euros
  • L'Agència Valenciana de la Innovació, que aporta 3,65 milions d'euros per a la posada en marxa d'aquesta nova línia, seleccionarà els projectes
  • L'IVF s'encarregarà, a través del seu departament de riscos, d'analitzar la viabilitat de les operacions

 

València (03.12.18). El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, i el vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García Reche, han subscrit l'acord de col·laboració pel qual es crea la nova línia de préstecs participatius dirigida a incentivar projectes empresarials innovadors que es duen a terme a la Comunitat Valenciana.

 

La nova línia "Innovació+AVI" facilita finançament a aquells projectes empresarials d'alt caràcter innovador en què cooperen diferents agents del sistema valencià d'innovació.

 

L'Agència Valenciana de la Innovació, que aporta 3,65 milions d'euros del seu pressupost per a la posada en marxa d'aquesta nova línia de finançament, seleccionarà els projectes que rebran finançament a través d'aquest instrument.

 

Per la seua banda, l'Institut Valencià de Finances analitzarà la viabilitat de les operacions presentades, tasca que es farà a través del departament de riscos. Tal com es preveu en el conveni de col·laboració subscrit entre les dues entitats, l'IVF no exigirà als sol·licitants garanties addicionals, més enllà de les que ja aporta el mateix projecte empresarial.

 

Després de signar aquest conveni, el director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha destacat els avantatges de la col·laboració entre diferents departaments de la Generalitat. "La nostra tasca ha de ser transversal i ha de comprendre diferents camps d'actuació, motiu pel qual és essencial el contacte permanent amb els que més coneixen el sector i més saben de les seues necessitats", ha assenyalat.

 

"En aquest cas concret, l'Agència Valenciana de la Innovació és l'organisme que més ens pot aportar per tal de saber com està el sector de la innovació en aquests moments i quins projectes són aquells que ens interessa reforçar per a contribuir al canvi del model productiu valencià i al creixement de l'economia de la Comunitat".

 

Per la seua banda, el vicepresident executiu de l'AVI, Andrés García Reche, ha subratllat que, gràcies a aquest conveni, "les empreses podran accedir a préstecs de fins a 300.000 euros, sense més garanties que les que aporta el mateix projecte empresarial".

 

"Amb aquest nou instrument i el suport de l'IVF pretenem que el finançament no es convertisca en un obstacle insalvable per a les companyies que pretenen desenvolupar projectes d'innovació", ha insistit.

 

Préstecs de fins a 300.000 euros

 

Les operacions que tenen un informe favorable de l'Agència Valenciana de la Innovació podran optar a un préstec de l'IVF l'import del qual podrà oscil·lar entre els 25.000 i els 300.000 euros, mentre que aquelles que es corresponen amb projectes que han superat la segona fase de l'Instrument Pime podran accedir a préstecs participatius d'entre 25.000 euros i 150.000 euros.

 

En els dos casos, l'import màxim oferit de finançament públic serà de fins al 80 % dels costos finançables, que han d'estar necessàriament relacionats amb el projecte.

 

Respecte a les condicions del préstec, el tipus d'interés constarà d'una part fixa i d'una altra variable, que es calcularà basant-se en la rendibilitat de l'empresa. El termini per a la devolució d'aquest podrà arribar als 15 anys, amb una carència de fins a cinc per a l'amortització del capital.