Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF i Caixa Ontinyent acorden destinar deu milions al cofinançament de projectes empresarials que dinamitzen l’economia valenciana

 

L'IVF i Caixa Ontinyent acorden destinar deu milions al cofinançament de projectes empresarials que dinamitzen l'economia valenciana

  • Els projectes, que seran cofinançats al 50 %, permetran millorar la competitivitat de les empreses valencianes i consolidar el mercat de treball a la Comunitat

  • El director de l'IVF, Manuel Illueca, ha afirmat que "la col·laboració publicoprivada és una eina essencial per a la creació d'instruments molt avantatjosos per a les empreses"

  • El president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ha destacat que "aquestes iniciatives ens permeten contribuir a l'impuls de les empreses, ajudar-les a assolir els objectius i facilitar-los la posada en marxa de projectes"

 

València (30.04.19). El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, i el president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, han subscrit un acord de col·laboració entre les dues entitats pel qual cada una d'aquestes es compromet a destinar cinc milions d'euros per a posar en marxa una línia de crèdit destinada al finançament de projectes empresarials a la Comunitat Valenciana.

 

Mitjançant aquest nou producte financer es concediran préstecs entre 350.000 i 5.000.000 d'euros, que es destinaran a cobrir inversions en actius que duguen a terme petites i mitjanes empreses valencianes, així com per ‘midcaps' (amb plantilles de 3.000 treballadors com a màxim) amb seu social o operativa a la Comunitat Valenciana.

 

Aquests préstecs estaran cofinançats al 50 % entre l'IVF i Caixa Ontinyent, tindran un termini que oscil·larà entre cinc i deu anys (amb un màxim de dos de carència) i s'establirà un tipus d'interés d'euríbor a un any, més un diferencial que es fixarà per a cada operació. Les garanties que aporte el beneficiari seran les mateixes per a l'IVF i Caixa Ontinyent, i seran compartides entre les dues entitats proporcionalment a l'import dels préstecs concedits per cada una d'aquestes.

 

Després de la signatura d'aquest acord, el director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha destacat que aquest conveni "és un exemple perfecte dels avantatges que podem extraure de la col·laboració publicoprivada, que es converteix en una eina essencial per a la creació d'instruments molt avantatjosos per a les empreses valencianes i la societat en conjunt".

 

"Amb línies de finançament com la que ara creem –ha explicat Illueca– impulsem l'elaboració de projectes empresarials que contribueixen al creixement de l'economia valenciana, al desenvolupament del teixit productiu d'aquesta, així com a la consolidació del mercat de treball de la Comunitat Valenciana".

 

"Amb iniciatives com aquesta, l'Institut Valencià de Finances es consolida després de l'escissió d'aquest com a eina financera essencial per al desenvolupament de la política pública valenciana, en pro del desenvolupament equilibrat de l'economia i amb l'objectiu de contribuir al canvi del model productiu en la Comunitat", ha conclòs el director general.

 

Per la seua banda, el president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ha afirmat que "davant de l'important teixit industrial que compon la base econòmica de les nostres comarques, precisament, la principal funció d'aquesta caixa és possibilitar el desenvolupament socioeconòmic d'aquest".

 

"Aquest tipus d'iniciatives ens permeten continuar contribuint a l'impuls de les nostres empreses, ajudar-les a assolir els objectius i facilitar-los la posada en marxa de projectes", ha destacat Carbonell.