Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF selecciona BigBan Angels, CEEI Castelló i Angels com a primers intermediaris financers del Fons de Fons amb recursos del FEDER

L'IVF selecciona BigBan Angels, CEEI Castelló i Angels com a primers intermediaris financers del Fons de Fons amb recursos del FEDER


 

  • Els tres intermediaris col·laboraran amb l'IVF en la distribució dels préstecs participatius en coinversió amb inversors privats, amb els quals es posarà 14,2 milions en el mercat

  • Aquest és un dels productes financers que forma part del Fons de Fons FEDER que, en total, s'estima que injectarà 125 milions en el teixit empresarial valencià

  • Vicent Soler: "Suposa un important impuls financer per a projectes empresarials amb un alt component innovador i de base tecnològica, i per a pimes en fase de creixement i expansió"


 


 

València (12.12.18). El Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 que gestiona l'Institut Valencià de Finances ha seleccionat BigBan Angels, el CEEI de Castelló i Angels com a intermediaris financers dels préstecs participatius en coinversió amb inversors privats.


 

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic i president de l'IVF, Vicent Soler, ha presidit hui la reunió amb els representants de BigBan Angels i el CEEI de Castelló, reunió en què el director general de l'IVF i president de la Comissió Tècnica de Gestió del Fons de Fons ha subscrit sengles acords de col·laboració amb aquestes entitats perquè actuen com a intermediaris financers d'aquest fons de fons. L'acord amb Angels es va subscriure fa uns dies.


 

Els préstecs participatius en coinversió amb inversors privats és un dels productes financers creats en el marc del Fons de Fons que es nodreix amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). A més de recursos europeus, aquest fons rep també aportacions pròpies de la Generalitat, mitjançant els pressupostos, per la qual cosa els recursos públics previstos per a aquest instrument fins a 2023 arriben als 14,2 milions. Si tenim en compte la inversió privada que proporcionaran els intermediaris financers seleccionats, en conjunt suposarà prop de 30 milions per a finançar projectes d'emprenedoria innovadora a la Comunitat Valenciana en els pròxims 5 anys.


 

Com ha destacat el conseller després de la signatura dels acords, "és la primera vegada que la Generalitat disposa d'instruments financers amb fons europeus per a finançar empreses. Açò forma part de la nova etapa que volem imprimir a l'IVF". "Gràcies a la col·laboració amb intermediaris privats, la creació d'aquest fons de fons que es nodreix de recursos del FEDER permetrà injectar en l'entramat empresarial valencià un volum total de recursos que pot arribar als 125 milions d'euros", ha afegit el conseller.


 

"És un exemple més de com els recursos europeus, a més de convertir-se en una important font de finançament, tenen un elevat efecte impulsor i arrosseguen altres aportacions addicionals", ha assenyalat Vicent Soler. "En concret ?ha afegit?, amb aquests fons donarem suport financer a projectes amb un alt contingut innovador, en línia amb la transformació del model econòmic valencià que busquem i que permetrà que la nostra Comunitat guanye en competitivitat, cresca i es posicione amb força en els mercats".

 

El Fons de Fons amb recursos del FEDER s'articula mitjançant 4 instruments financers: fons capital de risc per a projectes llavor, fons capital de risc per a empreses en fase de creixement, préstecs participatius en coinversió amb inversors privats i préstecs subordinats.


 

El director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha destacat la importància que aquests nous instruments tenen per a l'IVF ja que "pràcticament el 13 % dels recursos de l'IVF es destinen a aquests fons de fons que es nodreixen de recursos europeus".


 

"Des de l'administració hem d'estar al costat del sistema emprenedor", ha destacat Illueca. "A més, comptem amb la col·laboració i l'aportació dels ‘partners' que ens aportaran la informació que nosaltres no tenim, amb la qual cosa contribueixen a dirigir la nostra inversió cap a les iniciatives amb més projecció", ha destacat el director general.


 

Préstecs participatius en coinversió


 

En concret, la línia de "Préstecs participatius en coinversió amb inversors privats" que s'emmarca en el Fons de Fons FEDER es dirigeix especialment a impulsar el creixement d'empreses creades recentment, prioritzant la innovació. Es donarà suport, així, a projectes duts a terme per microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana que podran accedir, mitjançant aquesta línia, a préstecs d'entre 25.000 i 300.000 euros.


 

Com es fixa en els convenis subscrits amb BigBan Angels, CEEI de Castelló i Angels, l'objectiu és que els projectes en què invertisquen aquestes tres entitats que, a més, complisquen els requisits d'innovació que exigeix la línia "Préstecs participatius en coinversió amb inversors privats", puguen sol·licitar finançament addicional a l'IVF en condicions molt competitives.


 

BigBan Angels és una associació privada, sense ànim de lucre, que representa i aglutina més de 130 ‘business angels' o inversors privats. La missió de l'organització és connectar i desenvolupar l'ecosistema d'inversió privada en empreses emergents i pimes de recent creació amb un marcat component innovador. En el seu ferm compromís amb el foment de la iniciativa emprenedora i la inversió a la Comunitat Valenciana, durant la seua activitat, ha canalitzat més de 20 milions d'inversió en empreses valencianes. Aquest nou acord de col·laboració permetrà ampliar i millorar l'accés a finançament a petites i mitjanes empreses innovadores de la Comunitat Valenciana que tinguen un ‘business angel' o inversor privat membre de la xarxa.

CEEI Castelló porta més de 20 anys al costat dels emprenedors de Castelló, dinamitzant els recursos locals per a estimular i afavorir la creació i el creixement d'empreses innovadores, i promoure la innovació com a factor estratègic, en l'objectiu de contribuir a la competitivitat de les empreses de la província. És un organisme de suport a emprenedors i pimes per a impulsar el desenvolupament econòmic i social de la província de Castelló a partir d'un element clau: la innovació. Mitjançant una àmplia oferta de serveis i activitats, fomenta l'esperit emprenedor i dinamitza els recursos locals per a crear riquesa i ocupació a la província.

Angels és la societat d'inversió impulsada per l'empresari Juan Roig que té com a objectiu invertir en líders emprenedors per a desenvolupar empreses sostenibles. Ofereix un model de gestió basat en el model de qualitat total, la seua xarxa de contactes, així com tota la infraestructura necessària per a acompanyar l'emprenedor, començant per les oficines situades en l'entorn del pol emprenedor Marina d'Empreses.