Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF renova les seues línies de finançament bonificat i ofereix condicions especials per a empreses situades en municipis en risc de despoblament

L'IVF renova les seues línies de finançament bonificat i ofereix condicions especials per a empreses situades en municipis en risc de despoblament

 

 

  • El DOGV publica les noves convocatòries en les quals es recullen les bases per les quals es regiran en 2020 les línies de l'Institut Valencià de Finances per a autònoms i microempreses, pimes i grans empreses
  • L'import màxim dels préstecs als quals poden accedir els autònoms i les microempreses de la Comunitat Valenciana ascendeix fins als 750.000 euros.

 

 

 

València (17.02.20). El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la convocatòria de les noves línies de finançament bonificat dissenyades per l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a injectar liquiditat en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana, i de les quals poden beneficiar-se tant autònoms i microempreses, com pimes i grans empreses.

 

En aquestes convocatòries s'introdueixen novetats respecte a les línies de finançament bonificat vigents fins ara, que passen a estar derogades, per la qual cosa a partir de hui, tant la línia per a autònoms i microempreses, com per a pimes, grans empreses i empreses afectades per la DANA, es regeixen per les convocatòries que s'han publicat hui.

 

Com a principal novetat, cal destacar que en les línies IVF-Autònoms i microempreses, IVF-Pime i IVF-Gran empresa s'incorporen condicions especials per a aquells sol·licitants que tinguen el domicili social o l'establiment de desenvolupament d'activitat en algun dels municipis en risc de despoblament esmentats en l'annex de la Resolució de 15 d'abril de 2019, de Presidència de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

 

En concret, per a aquests sol·licitants, l'IVF oferirà una bonificació addicional en el tipus d'interés nominal del finançament bonificat, que passa a ser igual al tipus d'interés euríbor a un any, amb valor mínim igual al 0 % més un diferencial del 0 %.

 

Al mateix temps, les noves línies mantenen també condicions especials per a aquells sol·licitants amb domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en algun dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. En aquest cas, a més de comptar amb condicions de finançament específiques, i atesa la greu situació que pateixen moltes d'aquestes empreses, l'IVF manté una línia de finançament bonificat exclusiva per a afectats per la DANA.

 

Una altra de les grans novetats introduïdes en aquestes línies de finançament bonificat és l'augment del límit màxim al qual poden accedir els autònoms i les microempreses, que passa dels 400.000 euros que recollien les convocatòries anteriors als 750.000 euros que es fixen en les noves.

 

L'Institut Valencià de Finances ofereix una cartera àmplia de productes financers, entre els quals hi ha les línies bonificades per a autònoms, microempreses, pimes i grans empreses valencianes, en les quals el beneficiari pot bonificar-se una part dels interessos gràcies a una línia de subvenció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per valor de més de 6,8 milions d'euros.

 

Cal destacar que l'Institut Valencià de Finances no aplica comissions ni d'obertura ni de cancel·lació en cap de les operacions subscrites sobre la base d'aquestes línies de finançament.