Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF inicia el procés de selecció de gestores per al fons de capital de risc CREIX, dotat amb 50 milions d'euros

L'IVF inicia el procés de selecció de gestores per al fons de capital de risc CREIX, dotat amb 50 milions d'euros

 

  •  L'IVF promou un nou instrument de finançament sota el model de col·laboració publicoprivada per al finançament d'empreses valencianes.
  •  Aquest nou instrument invertirà en el capital d'empreses no cotitzades, amb gran potencial de creixement i capacitat acreditada de generació de valor
  •  La injecció compromesa per l'IVF, de 50 milions d'euros, suposarà una inversió mínima de 100 milions d'euros en empreses valencianes.

 

València (12.11.20).– L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha convocat, mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la selecció d'una o diverses societats gestores d'entitats de capital de risc o societats de capital de risc per a la inversió del Fons Valencià de Creixement i Competitivitat Empresarial -CREIX.

 

CREIX és un fons de fons orientat a empreses valencianes, de mitjana i gran grandària, que naix amb vocació d'invertir en instruments de capital de risc, de nova creació o ja existents, pertanyents a la modalitat de capital expansió. L'objectiu prioritari dels fons finançats per CREIX és la inversió en empreses no cotitzades, amb gran potencial de creixement i capacitat acreditada de generació de valor.

 

L'Institut Valencià de Finances ha previst dotar el Fons Valencià de Creixement i Competitivitat amb 50 milions d'euros, comprometent l'IVF una aportació màxima equivalent al 25 per cent de la grandària definitiva del fons o fons que canalitzen aquests recursos.

 

Cal destacar que, igual que en altres fons de capital de risc promoguts o participats per l'IVF, aquesta entitat inclou entre els seus requisits que, almenys, el doble de l'import compromés per l'IVF en el fons s'invertisca en empreses amb seu social o establiment principal d'activitat en la Comunitat Valenciana, amb la qual cosa la inversió en empreses valencianes arribaria a un mínim de 100 milions d'euros.

 

CREIX invertirà en fons d'inversió majoritàriament privats, que aportaran capital social, quasi capital i/o préstecs participatius a empreses privades no cotitzades amb una antiguitat mínima de tres anys. El perfil d'inversió d'aquest fons serà d'empreses de grandària mitjana, rendibles i en processos de creixement, amb capacitat per a consolidar projectes empresarials sòlids, arrelats en el territori i amb vocació de líders locals i tractors d'activitat econòmica.

 

L'IVF compta amb una àmplia experiència en la gestió d'aquesta mena d'instruments financers, ja que actualment tenim inversions en diversos fons de capital de risc, tant amb recursos propis de l'IVF com amb recursos europeus.

 

El director general del Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha manifestat que "els fons publicoprivats de capital de risc són un exemple paradigmàtic del gran potencial que té la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, per l'assoliment dels objectius que caracteritzen a una política econòmica seriosa i responsable; en aquest cas, bolcada amb el creixement i la internacionalització de les nostres empreses".

 

"A través de l'entrada d'un fons de capital de risc, les empreses obtenen liquiditat directa, associada a les ampliacions de capital subscrites pel fons, i indirecta a través de les operacions bancàries induïdes per la major dotació de fons propis", ha explicat el director general.

 

 

Selecció d'una gestora

 

Les societats gestores d'entitats de capital de risc interessades a presentar-se a aquesta convocatòria hauran de consultar les bases publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: <http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/12/pdf/2020_9385.pdf>.

 

El termini per a la presentació d'instàncies és de dos mesos i, una vegada realitzat el procés de selecció i notificat l'acord al Consell General de l'IVF, la societat gestora seleccionada disposarà d'un termini de sis mesos per a constituir el fons i realitzar un tancament, almenys, del 50 per cent de la grandària objectiva del fons.