Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF ha concedit fins a l’octubre un total de 373 operacions de finançament per un import conjunt de 130 milions d'euros

L'IVF ha concedit fins a l'octubre un total de 373  operacions de finançament per un import conjunt de 130 milions d'euros

 

  • El volum d'activitat de l'Institut Valencià de Finances ha aconseguit xifres rècord en els primers deu mesos transcorreguts de l'exercici
  • En el marc de les línies bonificades s'han concedit 274 operacions, altres 71 són operacions de caràcter social i les restants 28 corresponen a productes cofinançats amb fons europeus
  • Del total d'operacions tramitades, el 86 % ja estan formalitzades

 

València (08.11.20). L'Institut Valencià de Finances (IVF), organisme dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha concedit entre gener i octubre de 2020 un total de 373 operacions de finançament per un import conjunt de 130 milions d'euros.

 

De les 373 operacions citades, el 86 % (321 operacions) ja s'han formalitzat, percentatge que representa un volum pròxim als 120 milions d'euros.

 

El director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha destacat que "el volum d'activitat aconseguit per l'IVF durant aquest període de 2020 comporta un rècord històric per a aquest organisme. Mai en la història de l'IVF s'havia registrat un exercici amb tanta activitat".

 

El director ha posat l'accent principalment en la bona marxa de les línies bonificades i dels productes financers que disposen d'un cofinançament europeu. "Al començament de la crisi sanitària generada per la covid-19 aquests productes es van adaptar a les noves circumstàncies, responent així a les necessitats del teixit productiu valencià, i s'han convertit en un dels productes més demandats durant aquest exercici 2020", ha indicat Manuel Illueca.

 

 

 

 

Línies bonificades

 

L'Institut Valencià de Finances disposa en l'actualitat de quatre línies de finançament bonificat: la línia IVF per a autònoms i microempreses, la línia per a pimes, la línia per a grans empreses i la línia IVF liquiditat covid, que actua com a paraigua de les tres anteriors i permet a autònoms i empreses acollir-se al Marc Temporal Nacional d'Ajudes d'Estat.

 

En el marc de la línia bonificada IVF per a autònoms i microempreses, posada en marxa en col·laboració amb Afín-SGR Comunitat Valenciana, s'han aprovat fins al 31 d'octubre de 2020 un total de 181 operacions per valor de 15'7 milions d'euros. D'aquestes operacions, 159 ja s'han formalitzat, i el seu import total conjunt puja a 13,9 milions d'euros.

 

A través d'aquesta línia de finançament s'ofereixen préstecs per a autònoms i microempreses de fins a 750.000 euros al 0 % d'interés i a un termini fins a deu anys.

 

D'altra banda, a través de la línia bonificada IVF per a pimes, l'Institut Valencià de Finances ha aprovat 87 operacions a les quals en conjunt ha concedit finançament per 32,4  milions d'euros. D'aquestes, s'han formalitzat ja 74 operacions, i el seu import conjunt és de 28,5 milions d'euros.

 

En aquest cas es tracta d'operacions que tenen com a beneficiàries petites i mitjanes empreses amb seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana, que a través d'aquesta línia poden accedir a préstecs de fins a 1'5 milions d'euros, des del 0 % d'interés i a un termini de fins a deu anys.

 

Així mateix, l'IVF ha aprovat durant els deu primers mesos transcorreguts de 2020 sis operacions en el marc de la línia bonificada IVF per a grans empreses, per un valor de 9'2 milions d'euros. D'aquestes, quatre operacions ja s'han formalitzat, i el seu import és de huit milions d'euros. 

 

Englobades en aquestes tres línies de finançament bonificat es troben les operacions sol·licitades a través de la línia IVF liquiditat covid-19, que permet a empreses i autònoms valencians que cursen una sol·licitud de finançament bonificat a l'IVF a través de qualsevol de les tres línies anteriorment assenyalades, acollir-se al Marc Temporal Nacional d'Ajudes d'Estat relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de crisi sanitària generada per la covid-19. Aquest marc temporal flexibilitza la normativa d'ajudes d'estat que regien fins al moment de la seua aprovació, en les quals s'emmarquen les normes generals per les quals es regeixen les línies bonificades de l'IVF.

 

 

 

 

Productes amb finançament europeu

 

A més de les línies bonificades, l'Institut Valencià de Finances, com a gestor del fons de Fons d'Instruments Financers del Programa Operatiu 2014-2020 Comunitat Valenciana FEDER, té diversos productes financers cofinançats amb fons europeus.

 

Així, a través de la línia de préstecs subordinats s'han aprovat 8 operacions de finançament durant els mesos transcorreguts de 2020. L'import a què pugen aquestes huit operacions és de 6,3 milions d'euros. A aquestes cal afegir unes altres 16 operacions actualment en fase d'estudi per valor de 8,9 milions d'euros.

 

D'altra banda, l'IVF ha aprovat durant 2020 un total de 20 operacions en el marc de la línia de préstecs participatius en coinversió FEDER (15 d'aquestes ja formalitzades i 5 pendents de formalitzar) l'import total de les quals supera els 3,4 milions d'euros, i mobilitza inversió privada per a aquests projectes per import de 6,8 milions d'euros. En el marc d'aquesta línia de finançament hi ha altres 5 operacions actualment en fase d'estudi, l'import conjunt de les quals és d'1'2 milions d'euros.

 

Cal recordar que aquests productes estan cofinançats pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER per a la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

 

Línies socials de l'IVF

 

L'IVF disposa, a més, de dues línies de finançament de caràcter social, a través de les quals es permet que empreses que gestionen centres d'atenció a persones amb diversitat funcional o centres del sector infància i adolescència, que tinguen formalitzat o estiguen tramitant un concert amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la prestació de serveis assistencials, puguen accedir a un avançament de les prestacions a percebre en el marc d'aquests concerts, per a continuar desenvolupant la seua activitat amb normalitat i acomodar la gestió de la tresoreria a les seues necessitats.

 

En conjunt, fins al tancament del mes d'octubre de 2020, l'IVF ha concedit un total de 71 operacions en el marc d'aquestes línies socials, l'import de les quals puja a 62,9 milions d'euros.