Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF finança ‘start-ups’ per més de tres milions d’euros a través de préstecs participatius cofinançats pel FEDER

 

 

L'IVF finança ‘start-ups' per més de tres milions d'euros a través de préstecs participatius cofinançats pel FEDER

  

  • Els recursos públics d'aquesta línia de finançament es coinverteixen amb aportacions d'inversors privats, de manera que es multiplica la inversió empresarial
  • La línia de préstecs participatius forma part del fons de fons que es nodreix de recursos del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través del qual es gestionen instruments de finançament de pimes amb una dotació de 135 milions

 

València (20.12.19). L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha concedit durant l'any 2019 un total de 3.036.250 euros de finançament en préstecs participatius a favor de tretze empreses emergents (‘start-ups') valencianes per a finançar els seus plans de creixement. D'aquesta quantitat, el 50 % està cofinançat per fons de la Unió Europea que provenen del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

Cal destacar que aquesta línia de préstecs participatius s'ha posat en marxa gràcies a la col·laboració entre diverses administracions públiques (IVF, Generalitat i Unió Europea) i inversors privats, amb la qual cosa la inversió empresarial es multiplica.

 

De fet, el volum total del finançament, tant públic com privat, aportat a aquests quinze projectes empresarials ascendeix a 7,8 milions d'euros.

 

Préstecs de fins a 300.000 €

 

Els imports dels quinze préstecs aprovats al llarg de l'exercici en el marc d'aquesta línia de finançament oscil·len entre els 93.750 i els 300.000 euros (finançament públic), quantitat a la qual se suma l'aportació dels inversors privats.

 

El termini màxim d'aquestes operacions de finançament és de set anys i amb fins a tres anys de carència per a l'amortització del capital principal. El tipus d'interés oferit és d'euríbor a un any, més un diferencial que pot oscil·lar entre el 4 % i el 9 %. Sobre aquest tipus resultant s'aplicarà una subvenció de l'1,75 %.

 

Aquests projectes empresarials s'engloben en sectors molt diversos com ara el màrqueting digital, la sanitat, la nàutica, el turisme i l'hostaleria, l'àmbit fiscal o el sector assistencial. En tots els casos, es tracta de projectes d'inversió amb un caràcter innovador elevat i que contribueixen a la diversificació del teixit empresarial valencià.

 

L'aprovació d'aquestes quinze operacions ha sigut possible gràcies a la col·laboració d'intermediaris financers, que són els que gestionen la distribució d'aquests préstecs. En concret, compta amb la col·laboració dels intermediaris següents: Angels Capital, CEEI de Castellón, Big Ban Angels, Demium Startups, Encomenda Smart Capital, Bstartup 10 i Sabadell Venture Capital.

 

Fons de fons Feder

 

La línia de préstecs participatius IVF-Feder forma part dels instruments de finançament dissenyats per l'Institut Valencià de Finances que s'engloben en el fons de fons que es nodreix amb recursos del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020.

 

Junt amb aquests préstecs participatius, en el marc d'aquest fons s'han creat altres eines de finançament: una línia de préstecs subordinats i la participació en fons de capital de risc, tant per a capital llavor com per a finançament d'expansió.

 

En conjunt, l'IVF ha estimat que a través d'aquests productes financers cofinançats per la Unió Europea es posarsn en el mercat un total de 135 milions d'euros, dirigits a incentivar la inversió de pimes a la Comunitat Valenciana.