Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF exposa en Focus Pime la seua cartera de productes financers per a emprenedors, xicotetes empreses i pimes innovadores

L'IVF exposa en Focus Pime la seua cartera de productes financers per a emprenedors, xicotetes empreses i pimes innovadores

 

 

  • Les línies de l'Institut Valencià de Finances cobreixen les necessitats financeres en totes les etapes per les quals passa una empresa, des de l'arrancada fins a la consolidació

     

  • L'IVF compta també amb línies de caràcter social per mitjà de les quals s'anticipen subvencions a entitats que gestionen centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i centres de formació

     

     

València (23.10.18). L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha estat present un any més en Focus, la fira de les pimes i l'emprenedoria que durant aquests dies s'ha celebrat a Gandia, i en la qual l'IVF ha exposat una àmplia cartera de productes financers al servei d'emprenedors, xicotetes empreses i pimes innovadores.

 

Entre aquests productes, cal destacar la línia de préstecs bonificats, posada en marxa aquest any 2018 gràcies a la col·laboració entre l'IVF i la Direcció General de Model Econòmic. A través d'aquest instrument financer, l'IVF ofereix préstecs a aquells projectes empresarials que aposten pel coneixement, la innovació, l'economia sostenible i l'obertura a l'exterior, tots aquests aspectes considerats clau per a contribuir a la transformació del model productiu valencià. Per això, els costos financers derivats d'aquestes operacions estan subvencionats mitjançant ajudes atorgades per la Direcció General de Model Econòmic, amb les quals es cobreix la comissió d'obertura (bonificada al 100 %) i un percentatge dels interessos de l'operació. Mitjançant aquest instrument financer, el Consell posarà al servei del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana prop de 100 milions d'euros.

D'altra banda, l'Institut Valencià de Finances ha posat en marxa dos fons de fons, a més de nodrir-se de fons propis de l'IVF i de la iniciativa privada i canalitzar recursos europeus provinents del Fons Social Europeu i del FEDER. En concret, a través d'aquests dos fons es financen operacions d'innovació i projectes d'economia social i emprenedoria, que duen a terme persones desocupades, en especial si pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a trobar treball i finançament. Aquests dos fons s'instrumentalitzen en forma de capital de risc en la fase de capital llavor i en la de creixement, préstecs participatius, préstecs subordinats i microcrèdits. S'estima que el volum total del finançament que podrà injectar-se en el teixit productiu valencià és de 135 milions.

L'IVF compta, a més, amb dues línies de finançament per a xicotetes i mitjanes empreses, que s'han posat en marxa en col·laboració amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (Afín-SGR). Una d'aquestes va dirigida a donar suport financer a les microempreses i pimes perquè desenvolupen els seus projectes empresarials, i contribuir així a la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana, mentre que la segona d'aquestes línies va dirigida específicament al desenvolupament de projectes duts a terme en l'àmbit dels sectors cultural i creatiu.


 

Línies socials

Juntament amb aquests instruments de finançament creats per l'Institut Valencià de Finances per a donar suport i injectar liquiditat entre emprenedors, xicotetes empreses i pimes innovadores, l'IVF ha posat també en marxa línies de caràcter social; en concret, compta amb una línia de finançament per a entitats sense ànim de lucre que gestionen centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, que s'ha posat en marxa en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i una línia per a centres de formació per a desocupats que col·laboren amb el SERVEF.

A través d'aquests dos instruments financers, l'IVF anticipa els drets de crèdit derivats dels concerts realitzats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i pel SERVEF, i dona així estabilitat al manteniment i funcionament d'aquests centres.