Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF convoca la selecció d'una societat gestora per a la creació i gestió del nou Fons Valencià d'Impuls Empresarial - Impulsa I

L'IVF convoca la selecció d'una societat gestora per a la creació i gestió del nou Fons Valencià d'Impuls Empresarial - Impulsa I

 

  •   El nou fons de reestructuració de deute de l'IVF té una grandària objectiva de 60 milions, 25 d'ells aportats per la Generalitat i 35 milions, aportats per inversors privats.
  •   Manuel Illueca: "Optar per una gestió privada per a aquest fons és fonamental, perquè permet rescatar empreses viables al menor cost per al contribuent"

 

València (04.11.20).– L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha convocat, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la selecció d'una societat gestora d'entitats de capital de risc per a la creació i gestió del nou Fons Valencià d'Impuls Empresarial – Impulsa I.

 

Aquest nou producte financer, anunciat la setmana passada en les Corts pel president Ximo Puig, es constituirà com un fons de deute dirigit a invertir principalment en empreses amb domicili social o seu d'activitat a la Comunitat Valenciana que acrediten excés d'endeutament o insuficiència de recursos propis, de manera que mitjançant l'entrada del fons Impulsa puguen reestructurar el seu passiu financer i donar un impuls a la seua activitat productiva.

 

Està previst que les inversions realitzades a través d'aquest fons s'articulen mitjançant préstecs participatius, deute subordinat, deute preferent i deute convertible. Podran ser objecte d'aquestes inversions empreses privades no cotitzades, constituïdes i amb almenys tres anys de vida, i a través d'operacions que podran oscil·lar entre els 800.000 i els 5.000.000 euros.

 

Aquest Fons es crearà amb una grandària inicial prevista de 60 milions d'euros dels quals 25 milions, el 40%, serà aportat per la Generalitat i els restants 35 milions, el 60%, seran aportats per entitats privades, quantitat que podria incrementar en funció de la demanda. En qualsevol cas, la participació de l'IVF mai podrà superar el 49% de l'import del Fons. 

 

Després de la publicació d'aquesta convocatòria el director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha manifestat que "l'IVF compta amb una àmplia experiència en la gestió d'aquesta classe d'instruments financers perquè actualment tenim inversions en diversos fons de capital de risc, tant amb recursos propis de l'IVF com amb recursos europeus".

 

"La nostra experiència -ha explicat Illueca- ens porta a fer valdre aquest tipus de productes com a exemple de l'èxit de la col·laboració publicoprivada, la qual cosa ens permet mobilitzar recursos privats i tindre un major abast del que es tindria aplicant únicament recursos 100% públics".

 

D'altra banda, el director general ha posat l'accent en el fet que "el caràcter privat de la gestió del nou Fons Impulsa I, l'objectiu final del qual és maximitzar el retorn de la inversió, permetrà salvar el major nombre d'empreses viables al menor cost per al contribuent".

 

Selecció d'una gestora

 

Les societats gestores d'entitats de capital de risc interessades a presentar-se a aquesta convocatòria hauran de consultar les bases publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9142.pdf

 

El termini per a la presentació d'instàncies és de dos mesos i, una vegada realitzat el procés de selecció i notificat l'acord al Consell General de l'IVF, la societat gestora seleccionada disposarà d'un termini de sis mesos per a constituir el fons i realitzar un primer tancament d'almenys el 50% de la grandària objectiva del fons.