Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF adquireix per 39,5 milions el 54,58 % de les participacions socials de Desarrollos Urbanísticos Aguamarga en compliment de dues resolucions judicials

L'IVF adquireix per 39,5 milions el 54,58 % de les participacions socials de Desarrollos Urbanísticos Aguamarga en compliment de dues resolucions judicials
 
03/08/2018
 

El Ple del Consell ha autoritzat l'adquisició per part de l'Institut Valencià de Finances (IVF) del 54,58 % de les participacions socials de Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L., donant així compliment a dues sentències de l'Audiència Provincial de València que obliguen l'IVF a exercir l'opció de venda pactada en 2008 amb Bancaixa Hàbitat (hui Banco Financiero i de Ahorros) i amb Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L. (actualment participada per Banc Sabadell).

L'import total desembossat per l'IVF per a atendre aquestes opcions de venda ascendeix a 39,5 milions.

Es tanca així un dels problemes més grans heretats de l'anterior Govern Valencià, que en 2008, amb l'objectiu de traure de la fallida l'empresa valenciana Kelme, es va embarcar en una operació immobiliària que ha acabat costant a tots els valencians quasi 40 milions.

La mercantil Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. es troba actualment en fase de liquidació i pendent d'autorització judicial per a procedir a la dació en recompensa de les finques d'Aiguamarga, el valor de taxació de les quals a penes aconsegueix els 974.953,59 euros.

Operació a tres bandes

En 2007, l'Institut Valencià de Finances va encapçalar una operació a tres bandes amb les ja extintes Bancaixa i CAM per a rescatar la companyia Kelme, que travessava un moment molt complicat i pareixia estar abocada a la fallida. L'operació va consistir en la compra d'uns terrenys que eren propietat de Kelme a la zona d'Aiguamarga, a Alacant, i que estaven protegits pel seu valor ecològic.

Aquesta compra va suposar una inversió en conjunt de 35 milions d'euros, dels quals 5 van ser aportats per l'IVF, 20 per Bancaixa i 10 per la CAM. Per a això es va constituir la mercantil Incadesa (ara Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L.), participada per les tres entitats implicades en l'operació.

Tant en el contracte de socis signat en 2008 com en les successives addendes posteriors, s'arreplega una opció de venda per part de Bancaixa Hàbitat i Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) a favor de l'IVF, acció que les dues entitats van exercir en 2011 i davant la sol·licitud de la qual l'IVF va respondre afirmant que es veia impossibilitat per a complir amb l'opció de venda com a conseqüència del Decret llei 1/2011, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional.

Davant d'açò, tant Bancaixa Hàbitat com TIP van decidir recórrer a la via judicial i, després d'un llarg procés que ha durat anys, finalment els tribunals han resolt en sentència ferma que l'Institut Valencià de Finances ha de fer front a les seues obligacions contractuals i acatar l'opció de venda, adquirint el 54,58 % de les participacions socials de Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. (el 18,22 % estava en mans de TIP i el 36,36 % estava en mans de Bancaixa Hàbitat).

La compra d'aquestes participacions socials comporta un desembossament per a l'IVF de 39,5 milions d'euros. Cal destacar, però, que l'IVF, en previsió d'una sentència que fora contrària als seus interessos, té dotats recursos suficients en el seu balanç per a fer front a aquesta resolució.

Si s'haguera resolt el procés a favor de l'Institut Valencià de Finances, aquestes dotacions s'haurien incorporat com a beneficis en el balanç i s'haurien traduït en més recursos a disposició de les empreses, dels autònoms i de les pimes valencianes.