Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’Institut Valencià de Finances reestructura la seua cartera de productes financers i crea noves línies bonificades per a autònoms i microempreses

 

L'Institut Valencià de Finances reestructura la seua cartera de productes financers i crea noves línies bonificades per a autònoms i microempreses

 

 

  •  

    • Els afectats pel temporal DANA disposen d'una línia específica al zero per cent d'interés per a poder reiniciar en el mínim de temps possible la seua activitat empresarial
    • Juntament amb la línia DANA i la línia per a autònoms i microempreses, la cartera de préstecs bonificats de l'IVF es completa amb una línia de finançament per a pimes i una altra per a grans empreses
    • Aquests nous productes financers compten amb una subvenció de sis milions d'euros, la qual cosa permet a l'IVF bonificar els interessos d'aquestes operacions

 

València (27.11.19). El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' ha publicat les noves línies de finançament que ha posat en marxa l'Institut Valencià de Finances (IVF) i amb les quals aquest organisme reestructura la seua cartera creditícia per a donar cobertura a les necessitats d'inversió i de liquiditat detectades en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

 

Mitjançant la nova cartera de productes de l'Institut Valencià de Finances s'ofereix finançament bonificat a autònoms, microempreses, pimes i grans empreses valencianes. En concret, es tracta de quatre nous productes financers en què el beneficiari pot bonificar-se els interessos gràcies a una línia de subvenció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per valor de sis milions d'euros.

 

Línia bonificada IVF afectats per la DANA

 

Entre les principals novetats destaca la nova línia de finançament bonificat dissenyada específicament per als afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents que va tindre lloc a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, conegut com a DANA.

 

Aquesta línia, dirigida a autònoms i petites i mitjanes empreses directament afectats per la DANA, permet als beneficiaris d'aquests crèdits finançar-se a interés zero per a poder recuperar en el mínim de temps possible la seua activitat empresarial. A més, també preveu el refinançament de les quotes corresponents a contractes d'arrendament i préstecs a llarg termini contrets abans de la publicació de la convocatòria d'aquest nou producte financer.

 

Els préstecs concedits per mitjà d'aquesta línia de finançament, que hauran de tindre l'aval d'Afí-SGR o d'una altra entitat bancària, podran arribar a ser de 400.000 euros i permeten bonificar-se un percentatge dels interessos. A més, disposen d'un tram no reemborsable que es determinarà en funció del termini de l'operació i que pot oscil·lar entre el 3 %, per a operacions a tres anys, i el 4 %, per a operacions a cinc anys.

 

Cal tindre en compte que, a més de disposar d'una línia específica, aquells autònoms, microempreses, pimes i grans empreses que tinguen la seua seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat en algun dels municipis afectats per aquest temporal, poden acollir-se a qualsevol de les noves línies de finançament bonificat que ofereix l'IVF.

 

Finançament bonificat per a autònoms i microempreses

 

A més, una altra de les novetats de la nova cartera de productes financers que ofereix l'IVF és la creació d'una línia específica per a autònoms o microempreses valencians que necessiten un impuls financer per a desenvolupar la seua activitat. Així, en col·laboració amb Afí-SGR Comunitat Valenciana, l'IVF ofereix a aquest sector préstecs d'entre 25.000 i 400.000 euros, a un termini de fins a deu anys i amb una carència de pagament sobre el principal de fins a dos anys (la carència pot ser de fins a quatre anys per a operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària de productes agrícoles).

 

El tipus d'interés aplicat a aquestes operacions és d'euríbor més un diferencial de l'1 % (del 0,75 % en el cas dels sol·licitants d'algun dels municipis afectats per la DANA) i, a més, aquesta línia disposa d'un tram no reemborsable que varia en funció dels anys de l'operació i que pot arribar a ser de fins al 7 % en operacions a deu anys.

 

D'altra banda, la nova línia IVF bonificada Inversió Pime permetrà que petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana accedisquen a préstecs de fins a cinc milions d'euros (sense que es puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables). En aquest cas, el tipus d'interés podrà oscil·lar entre el 0 % i l'1 %.

 

En aquest cas, el tram no reemborsable oscil·larà entre el 3 % per a operacions a tres anys i el 7 % per a operacions a deu anys. S'hi aplica igualment una bonificació addicional per a pimes afectades per la DANA, bonificació que podrà aplicar-se sobre el tipus d'interés o sobre el tram no reemborsable, segons la qualificació creditícia de l'empresa.

 

Finalment, les grans empreses podran accedir, per mitjà de l'IVF, a préstecs de fins a cinc milions d'euros (sense que es puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables) a un tipus d'interés que oscil·larà entre euríbor més un marge del zero per cent i euríbor més un marge de l'u per cent. Per a empreses afectades per la DANA s'hi aplicarà un descompte addicional. En aquest cas, el tram no reemborsable serà equivalent al 2,5 % del valor nominal.

 

Cal destacar que l'Institut Valencià de Finances no aplica comissions ni d'obertura ni de cancel·lació en cap de les operacions subscrites sobre la base d'aquestes línies de finançament.