Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Institut Valencià de Finances reedita la Línea de Préstamos Participativos Feder Coronavirus

El Institut Valencià de Finances reedita la Línia de Préstecs Participatius Feder Coronavirus
 
 
- L'ampliació d'aquest instrument financer, disponible fins al 31 d'octubre de 2021, és conseqüència de la pròrroga del Marc Temporal d'ajudes al qual s'acull
- Aquesta línia de finançament ofereix préstecs que tenen la consideració de fons propis per a l'empresa i permeten millorar la solvència i la qualificació creditícia del beneficiari
 
 
Valencia (19-07-2021).- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica l'Acord pel qual es modifiquen les normes reguladores i la convocatòria de la Línia de Préstecs Subordinats del Programa Operatiu Feder Comunitat Valenciana 2014-2020, entre les quals s'inclouen com a principal novetat la reedició de l'instrument financer de Préstecs Participatius IVF Feder Coronavirus, englobat en aquesta línia.
 
Així, la línia de finançament Préstec Participatiu IVF Feder Coronavirus, el termini del qual per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 30 d'abril, queda novament oberta i podrà sol·licitar-se fins al 31 d'octubre de 2021 o fins que s'esgoten els recursos disponibles. L'ampliació d'aquest producte financer és conseqüència de la pròrroga del Marc Temporal d'ajudes al qual s'acull.
 
El pressupost disponible de la Línia de Préstecs Subordinats en el qual s'engloben aquests préstecs participatius és de 8,4 milions.
 
Aquest producte financer és un instrument de quasi capital que, a efectes mercantils, forma part dels fons propis del beneficiari, per la qual cosa aconsegueix millorar la solvència de les empreses que han obtingut el finançament.
 
A més, incrementant la solvència es permet paral·lelament la millora de la qualificació creditícia del sol·licitant, facilitant així l'accés a altres instruments financers que poden ser atorgats per entitats privades o fons d'inversió.
 
L'IVF va posar en marxa per primera vegada aquesta línia de finançament al maig de 2020 amb l'objectiu de fer costat a les pimes valencianes amb necessitats de finançament a conseqüència de la crisi generada per la Covid19 i que, per la seua solvència, s'estaven trobant amb dificultats per a accedir a altres fonts de finançament.
 
Balanç Préstecs Participatius Coronavirus
 
Des de la posada en marxa de la Línia de Préstecs Participatius IVF Feder Coronavirus, el Institut Valencià de Finances ha aprovat un total de 25 operacions de finançament adherides a aquest instrument financer, a les quals s'han concedit en conjunt més de 8,75 milions d'euros. L'import mitjà aprovat per a aquestes 25 operacions és de 350.000 euros.
 
A més, en l'actualitat hi ha altres 12 operacions en fase d'estudi, el valor conjunt del qual ascendeix a 4,5 milions.