Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El fons de fons amb recursos del FEDER selecciona cinc gestores privades perquè siguen intermediàries dels dos instruments de capital de risc

El fons de fons amb recursos del FEDER selecciona cinc gestores privades perquè siguen intermediàries dels dos instruments de capital de risc

 

 

  • Nekko Capital, Columbus Venture Partners, Clave Mayor i Sabang Investments col·laboraran en la distribució dels fons de capital de risc llavor i Sabadell Asabys Health en el capital de risc expansió

 

  • Aquestes dues línies, junt amb els préstecs subordinats i els préstecs participatius en coinversió amb entitats privades, formen part dels instruments amb què es vehicula el Fons de Fons FEDER

 

  • En conjunt, el fons de fons posarà en el mercat 125 milions destinats a impulsar projectes empresarials amb un alt component innovador i de base tecnològica, així com pimes en fase de creixement i expansió

 

València (20.12.18). El Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, que gestiona l'Institut Valencià de Finances, ha seleccionat un total de cinc gestores privades que col·laboraran amb l'IVF en la distribució dels recursos del FEDER que es canalitzaran per mitjà dels instruments de capital de risc del programa operatiu.

 

En concret, s'ha seleccionat Nekko Capital SGEIC, SA, Columbus Venture Partners SGEIC, SA, Clave Mayor SGEIC, SA i Sabang Investments, SA perquè actuen com a intermediaris financers de l'instrument de capital de risc llavor. Aquests recursos es destinen a projectes empresarials en les seues fases inicials que tinguen caràcter innovador, especialment de base tecnològica, i que requerisquen un suport financer per a començar el seu desenvolupament.

 

D'altra banda, s'ha seleccionat Sabadell Asabys Health com a intermediari de l'instrument de capital de risc de suport al creixement empresarial. Aquests recursos es destinaran a empreses rendibles en fase de creixement i expansió, mitjançant la presa de participacions del seu capital social.

 

El compromís d'inversió del fons de fons amb les cinc entitats de capital de risc seleccionades ascendeix a un total de 9 milions d'euros. Aquest compromís es condiciona al fet que aquestes aconseguisquen dur a terme un primer tancament del seu fons o societat de capital de risc, abans del 31 d'octubre de 2019.

 

La resolució d'aquesta selecció d'intermediaris financers estableix a més que, en el cas que alguna d'aquestes gestores renunciara, les quantitats no assignades es repartirien proporcionalment entre la resta d'intermediaris seleccionats.

 

Aquests dos instruments de capital de risc, junt amb els préstecs subordinats i els préstecs participatius en coinversió amb entitats privades, formen part dels instruments amb què es vehicula el fons de fons que es nodreix de recursos del FEDER.

 

Aquest fons rep, a més de recursos europeus, recursos propis de la Generalitat que, en conjunt, s'ha estimat que permetran posar en el mercat un volum total de 125 milions d'euros.

 

Durant el primer trimestre de 2019 es llançarà una nova convocatòria de selecció de nous intermediaris de capital de risc creixement, que reforçaran els que s'han seleccionat actualment.

 

Com ha destacat el director general de l'IVF i president de la Comissió Tècnica de Gestió del Fons de Fons, Manuel Illueca, "és un exemple més de com els recursos europeus poden convertir-se en una important font de finançament". A més, Illueca ha insistit en "l'efecte d'arrossegament", ja que les aportacions europees comporten altres aportacions addicionals d'inversors privats, per la qual cosa l'efecte de les ajudes financeres es multiplica.

 

"El nostre objectiu final és generar instruments de suport financer al sector privat valencià apostant de manera especial per projectes amb un alt contingut innovador, per tal de contribuir així a la transformació del model econòmic valencià, la qual cosa permetrà que la Comunitat guanye en competitivitat, cresca i es posicione amb força en els mercats".

 

La passada setmana, el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 va subscriure els acords de col·laboració amb les entitats que actuaran com a intermediàries dels préstecs participatius en coinversió amb inversors privats. Per a aquest instrument financer, les entitats seleccionades han sigut Big Ban Angels, el CEEI de Castelló i Angels.