DESTACATS

Actualitat

« Ves enrere

El Consell autoritza un increment en la dotació del Fons Valencià de Resiliència per import de nou milions d'euros

El Consell autoritza un increment en la dotació del Fons Valencià de Resiliència per import de nou milions d'euros

 

- Aquesta operació s'emmarca en la línia de finançament Fininval vinculada al Fons Valencià de Resiliència
- L'increment pressupostari resulta necessari per a atendre noves sol·licituds de finançament

 

13-05-2022 - El Consell ha aprovat una addenda al conveni subscrit al març de 2021 entre les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat amb el Institut Valencià de Finances (IVF) per a la gestió del Fons Valencià de Resiliència (FVR), com a instrument financer adscrit al Fons 'Fininval- Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19', per la qual s'incrementa la dotació del citat fons per un import de nou milions d'euros.

 
Les operacions de finançament atorgades a l'empara del FVR poden adoptar la forma de préstecs ordinaris o préstecs participatius, amb la finalitat de reforçar la solvència de les empreses que, sent estratègiques per a la Comunitat Valenciana, s'hagen vist afectades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19.
 
Fins al moment una única empresa, Marie Claire, S. a., ha fet ús d'aquest recurs, en virtut d'una sol·licitud de finançament formulat en 2021 amb la finalitat de finançar la reestructuració de la societat. No obstant això, la convocatòria està oberta per a totes les empreses que sol·liciten finançament a l'IVF a l'empara del Fons Valencià de Resiliència - Fininval.
 
En l'actualitat, Marie Claire compta amb una plantilla de més de 500 treballadors, sent un dels principals motors d'activitat de la comarca dels Ports. L'empresa concentra un elevat percentatge de l'activitat econòmica i l'ocupació en aquesta comarca, per la qual cosa és considerada estratègica per a l'economia valenciana.
 
Atés el pla de negoci presentat per la companyia, i tenint en compte les restriccions pressupostàries de la Generalitat, l'IVF va proposar a la Comissió de Gestió del Fons Valencià de Resiliència que el suport del Consell s'estructurara en dues operacions financeres; d'una banda, un primer tram per import de nou milions d'euros concedit a mitjan 2021, i un segon tram per import a determinar en funció del grau de compliment del pla de viabilitat a tancament de l'exercici (març 2022) i de l'evolució de la conjuntura sectorial. Per a aquest segon tram es va estimar un import inicial de tres milions d'euros.
 
No obstant això, l'evolució negativa de la pandèmia i la impossibilitat de l'empresa d'adaptar la seua estructura productiva a les exigències del mercat sanitari han obligat a reconsiderar el pla de viabilitat, augmentant les necessitats de finançament de l'empresa fins a 12 milions d'euros.
 
Resulta per tant imprescindible augmentar la dotació del Fons Valencià de Resiliència, per a fer front a la segona fase de l'operació de reestructuració.
 
Increment de la dotació
 
La dotació addicional requerida per valor de nou milions d'euros es finançarà parcialment amb la reassignació de recursos adscrits a altres instruments financers de Fininval.
 
Així, les línies de finançament 'Préstec Fininval Rellançament' i 'Préstec Participatiu Fininval per al Rellançament Grans Indústries', impulsades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i en l'actualitat tancades, tenen actualment recursos disponibles per import de 2.750.000 euros que podrien reassignar-se al Fons Valencià de Resiliència.
 
La resta del finançament, fins a l'esmentat import de nou milions serà aportat directament a través del pressupost de la Generalitat per a 2022.
 
Més enllà de l'operació de reestructuració de Marie Claire, la línia continuarà oberta fins al final de juny de 2022, per si altres empreses de naturalesa estratègica per a la Comunitat Valenciana precisen d'un suport públic en la situació actual. El Consell consideraria una ampliació addicional del FVR en aquests casos si fora necessari.