Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Consell acorda augmentar en 2,5 milions la dotació del Fons Valencià de Resiliencia

El Consell acorda augmentar en 2,5 milions la dotació del Fons Valencià de Resiliencia
 
- S'incorpora també la possibilitat de sol·licitar ajudes per costos fixos no coberts fins a un màxim de 10 milions per empresa
 
 
Valencia (18.6.2021).- El Ple del Consell ha acordat augmentar en 2,5 milions d'euros la dotació del Fons Valencià de Resiliència, l'instrument financer adscrit al Fons FININVAL, amb l'objectiu de donar cobertura a les sol·licituds rebudes que han resultat ser superiors a l'import inicial consignat.
 
Així mateix, en el nou text s'ha incorporat també la possibilitat de sol·licitar ajudes per costos fixos no coberts, amb l'objectiu d'ajudar a les empreses que durant el període subvencionable patisquen una reducció del seu volum de negocis d'almenys un 30%, respecte al mateix període de 2019 a causa de la pandèmia de coronavirus.
Aquestes ajudes podran cobrir fins a un màxim de 10 milions d'euros per empresa. D'aquesta manera, el Consell incorpora a FININVAL la possibilitat de sol·licitar aquesta modalitat d'ajudes, autoritzades mitjançant Decisió de la Comissió de la Unió Europea en el Marc Nacional Temporal.
 
Context
 
El Consell va autoritzar el conveni entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el Institut Valencià de Finances el passat 26 de febrer de 2021 per a la gestió del Fons Valencià de Resiliència com a instrument financer adscrit al fons FININVAL.