T'interessa

Ràting de la Generalitat

    Moody's Standard & Poor's Fitch
  17/04/2018 25/05/2018 20/04/2018
Llarg Termini Ba1, Outlook Stable BB, Outlook Positive BBB-, Outlook Stable
Curt Termini Not Prime B F3