Intermediaris Financers (Préstecs Participatius)

 

Angels Capital és una societat d'inversió creada per Juan Roig, la missió de la qual és invertir en líders emprenedors per a desenvolupar empreses sostenibles aplicant el Model de Qualitat Total.

CEEI Castelló porta 20 anys al costat dels emprenedors de Castelló, dinamitzant els recursos locals per a estimular i afavorir la creació i el creixement d'empreses innovadores, i promoure la innovació com a factor estratègic, amb l'objectiu de contribuir a la competitivitat de les empreses de la província. És un organisme de suport a emprenedors i pimes per a impulsar el desenvolupament econòmic i social de la província de Castelló a partir d'un element clau: la innovació.

 

BIGBAN ANGELS és una associació privada sense ànim de lucre que arranca la seua activitat en 2008 amb l'objectiu de representar i aglutinar business angels o inversors privats, la principal finalitat dels quals és promoure l'ecosistema d'inversió privada en startups i pimes de recent creació amb alt potencial de creixement. La labor de l'entitat se centra en impulsar la creació i el desenvolupament d'empreses innovadores en el territori nacional, a través de la figura del business angel. En aquest sentit, busquen les millors oportunitats d'inversió en projectes empresarials innovadores amb capacitat de ràpid creixement i alta rendibilitat per als nostres socis.

Demium és una xarxa d'incubadores de projectes tecnològics a nivell nacional amb més de 5 anys d'activitat i presència a València, Madrid, Barcelona, Bilbao i Màlaga. La seua activitat d'incubació la complementa, entre altres, amb la busca de finançament per al projecte després de la fase d'incubació.

ENCOMENDA SMART CAPITAL és una societat gestora de capital risc liderada per Carlos Blanco i Oriol Juncosa que invertix en companyies tecnològiques en fases inicials.

BStartup10 és un vehicle d'inversió del Banc Sabadell que invertix cada any un mínim de 1MEUR en startups en fases seed o early stage. Les empreses han d'estar constituïdes, disposar d'un producte o servicis desenrotllat i de les primeres mètriques de la valoració de mercat.

Sabadell Venture Capital és un vehicle d'inversió del Banc Sabadell, dirigit a startups que busquen pre sèries A d'ara en avant en equity, o per a startups que busquen venture debt en rondes post sèrie A.

Zubi labs és un Impact Venture Builders enfocat en la sostenibilitat i la inversió d'impacte. Donen solució a reptes socials i ambientals a través de noves empreses que crea al costat d'equips gestors compromesos. En Zubi Labs es financen els primers passos de les companyies, a les quals consideren un instrument per a crear valor social, ambiental i econòmic. Ho conformen un equip divers unit per una missió: crear empreses per a fer un món millor.