T'interessa

Butlletí Trimestral EE.FF.

El BOLETIN DE LAS ENTIDADES DE DEPOSITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA actualitza amb caràcter trimestral alguna de les dades estadístiques i gràfics de dipòsits i crèdits, així com el nombre d'oficines ubicades en el territori de la Comunitat Valenciana, que es publiquen en l'ANUARIO DE ENTIDADES FINANCIERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que edita l'IVF.

Cal assenyalar que el volum dels dipòsits i crèdits, captats i concedits, respectivament, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, inclouen totes les entitats que operen a la nostra Comunitat, tant les autòctones com les foranes.

- Últim Butlletí

- Butlletíns anteriors

- Sèries temporals per tipus d'entitat fins a desembre 2011

- Sèries temporals per entitats agrupades

- Notes metodològiques - Novetats