El Director General

T'interessa

Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

La nova web de l’IVF suposa un “pas de gegant” perquè les empreses valencianes puguen sol•licitar un préstec en línia a fi de finançar els seus projectes empresas valencianas puedan solicitar un préstamo online con el fin de financiar sus proyectos

9/3/2017


  • El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, han presentat la plataforma d'Internet de l'IVF, que permetrà realitzar tots els tràmits per via telemàtica

 

  • L'IVF disposa de quatre línies de finançament destinades a Inversió i Circulant; Autònoms i Pimes; Emprenedoria innovadora; i la dirigida a Centres d'atenció a persones amb diversitat funcional

 

  • Illueca ha anunciat noves línies específiques dirigides a finançar activitats culturals i centres de formació que col·laboren amb el Servef, que estaran disponibles a finals d'aquest mes

 

 

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic i president de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Vicent Soler, acompanyat pel director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha presentat hui en Forinvest la nova pàgina web del Banc Públic de la Generalitat que, segons ha destacat el titular d'Hisenda, suposa "un pas de gegant" perquè les empreses valencianes puguen sol·licitar préstecs en línia a fi de finançar els seus projectes.

 

Com ha explicat el conseller Soler, "l'IVF necessita tornar al seu origen i recuperar les funcions per a les quals va ser creat, i aquesta nova web plasma a la perfecció tant el que volem fer d'aquest organisme com les moltes possibilitats que ens ofereix el món de la informàtica i la telemàtica. Aquesta nova ferramenta dóna respostes a una entitat que vol fer les coses el millor possible".

 

"L'IVF ha d'estar al servei de les empreses valencianes i hem de mirar cap al futur i no cap al passat. I per a desenvolupar correctament la nostra labor, la professionalitat és essencial", ha destacat el conseller.

 

D'altra banda, el director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha afirmat que l'IVF "estarà per a corregir les fallades de mercat. Hi ha sectors infrafinançats i gràcies a l'IVF aquests sectors estan trobant una ferramenta que els permet dur a terme els seus projectes". Illueca ha destacat a més la capacitat de l'IVF de sortejar els canvis del mercat i ser anticíclic, oferint finançament en moments en què el cicle econòmic és baix.

 

"Ens estem adaptant als nous temps –ha explicat el director- i aconseguirem que, aprofitant les noves tecnologies, l'IVF siga molt millor i puguem oferir un millor servei als ciutadans, que necessiten temps de resposta ràpids i àgils".

 

Tràmit totalment en línia

 

La nova web de l'IVF presenta com principal novetat la possibilitat que els clients potencials d'aquest organisme puguen realitzar de forma en línia la seua sol·licitud de finançament. De fet, només omplint unes breus dades com són l'import sol·licitat o la destinació del finançament, l'aplicació redirigeix cap a la línia de finançament més adequada a les seues necessitats.

 

Una vegada definit el producte financer més adequat, l'aplicació li sol·licitarà noves dades, com un major detall del projecte a realitzar o un resum de la informació economicofinancera de què dispose. Totes aquestes dades es facilitaran a través de la web de l'IVF i, posteriorment, una vegada revisades, des de l'organisme es posaran en contacte amb els clients per a comunicar-los si el seu projecte és finançable. Si és així, se sol·licitarà tota la informació necessària per a estudiar l'operació.

 

La web està prevista per a poder realitzar a través d'ella totes les comunicacions entre els sol·licitants i l'IVF, així com per a poder albergar-hi la documentació necessària. A més, els usuaris d'aquest servei podran conéixer en tot moment com està l'estat de la seua sol·licitud. La nova pàgina web permetrà una important reducció de les càrregues administratives i aquests recursos podran ser destinats a activitats de major valor afegit.

 

A més, els tràmits podran ser molt més àgils i es donarà major celeritat als processos, "cosa tan essencial quan un empresari vol arrancar un projecte i ha de trobar un producte financer adequat a les seues necessitats", ha explicat Illueca.

 

Línies de finançament IVF

L'Institut Valencià de Finances disposa de diverses línies de finançament específiques, les característiques de les quals cobreixen les necessitats especials de liquiditat que puguen tindre distints projectes segons la seua naturalesa o finalitat.

 

Així, la línia IVF d'Inversió i Circulant va dirigida a projectes d'entitats en creixement que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana o aquelles que, tenint la seua seu fora, posseïsquen o decidisquen instal·lar una filial o delegació a la Comunitat. L'objectiu d'aquests projectes ha de ser la internacionalització, consolidació empresarial i creació d'ocupació o la bestreta de subvencions concedides per qualsevol òrgan directiu de la Generalitat Valenciana. Aquests préstecs aniran destinats a inversió i circulant i el seu import pot oscil·lar entre els 50.000 i els 500.000 euros, ampliable fins a un milió d'euros si l'empresa ha facturat en l'últim exercici auditat més de sis milions d'euros. L'import màxim finançable serà del 75% de la inversió amb un termini de fins a 15 anys, amb tres anys de carència en l'amortització del capital, i amb un tipus d'interés d'Euribor més un diferencial que es determinarà en funció de la qualitat del risc.

 

En el cas dels préstecs destinats a anticipar subvencions, l'IVF ha fixat condicions especials, de manera que l'import podrà arribar fins al 100% de la subvenció, mentre que els préstecs podran oscil·lar entre els 25.000 euros i el milió. En aquests casos la carència pot ser de fins a set anys.

 

L'IVF compta també amb la línia Autònoms i Pimes, destinada a recolzar-los en la consolidació i creixement dels seus projectes empresarials. En aquest cas se sol·licita que s'acredite l'aprovació d'un aval per part d'una entitat bancària o la SGR que cobrisca, en cas d'impagament, el 100% del capital concedit més els interessos. Aquests préstecs poden oscil·lar entre els 12.000 i els 100.000 euros, a un termini de cinc anys, amb una carència de fins a un any i un tipus d'interés fix de 2,5% durant tota la vida de l'operació. La tramitació d'aquestes operacions es realitzarà a través de l'entitat bancària o la SGR, entitats avaladores del projecte, les quals presentaran les sol·licituds a l'IVF.

 

Préstecs de fins a 100.000 euros per a emprenedors

 

La línia IVF Emprenedoria innovadora va dirigida a impulsar el creixement d'empreses de recent creació; en concret, microempreses i pimes innovadores que tinguen la seua seu social i establiment productiu a la Comunitat Valenciana. Han de tindre una antiguitat mínima de tres anys i un creixement en vendes significatiu en els dos últims anys. També han d'acreditar ser una empresa innovadora amb un pla de negoci tècnic, econòmic i financerament viable. Aquests préstecs poden oscil·lar entre els 25.000 i els 100.000 euros, a un termini de fins a 7 anys i amb una carència d'amortització de capital de fins a 3 anys. Aquests préstecs tindran un tipus d'interés mixt, amb una part fixa i una altra variable.

 

En 2016 l'IVF ha creat la línia Finançament de centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, destinada a organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que siguen titulars de centres d'atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional. En aquests casos l'import dels préstecs pot cobrir fins al 99% de l'import de les subvencions que se sol·licitaran en la convocatòria de 2017. En aquests casos es practicarà una única liquidació d'interessos coincidint amb l'última amortització del préstec.

 

Tota aquesta informació ja està disponible i pot ser consultada en la nova web de l'IVF: www.prestamos.ivf.es, des d'on a més poden realitzar-se tots els tràmits per a sol·licitar un préstec de qualsevol d'aquestes línies de finançament.

 

A més, durant la seua presentació, el director de l'IVF ha anunciat noves línies de finançament de l'IVF que estaran disponibles "quan passen per la pròxima Comissió d'Inversions, que es reunirà el 24 de març".

 

"Comptarem amb una nova línia destinada als centres de formació que imparteixen cursos del Servef, perquè hem detectat que és un sector infrabancaritzat i disposaran d'una línia a través de la qual anticiparem les subvencions del Servef. En aquests casos hem calculat que seran necessaris uns deu milions d'euros", ha explicat Illueca.

 

"A més –ha afegit el director- també crearem una nova línia destinada a l'àmbit cultural, que posarem en marxa junt amb la SGR, que prestarà el seu aval a aquestes operacions, i que al seu torn estarà reavalada pel Fons Europeu d'Inversions. És una iniciativa especialment interessant en un moment en què torna la televisió valenciana. A més, a través d'aquesta línia podrem a més avançar subvencions de CulturArts".