Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Illueca: 'La reestructuració de l'SGR està conclosa després del sanejament d'un forat de l'etapa anterior de 421,4 milions'

Illueca: 'La reestructuració de l'SGR està conclosa després del sanejament d'un forat de l'etapa anterior de 421,4 milions'
09/07/2020

- El director general de l'IVF ha comparegut davant de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda per a informar de l'estat del procés de reestructuració d'Afín-SGR Comunitat Valenciana
- "El Govern Valencià ha pogut rehabilitar una eina útil per a facilitar les condicions d'accés al finançament de les pimes i els autònoms valencians", ha afirmat el director general09/07/2020.- El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha destacat que "a falta de deu milions d'euros de deute bancari que s'abonaran en els pròxims mesos, el procés de reestructuració de l'SGR es pot considerar conclòs. El Govern Valencià ha pogut rehabilitar una eina útil per a facilitar les condicions d'accés al finançament de les pimes i els autònoms valencians".

El director general de l'IVF ha fet aquestes declaracions durant la seua compareixença davant de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, per a informar de l'estat del procés de reestructuració de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (Afín-SGR).

Després de recordar que en accedir al Consell aquest govern es va trobar una SGR amb "un deute oceànic, una cartera d'actius tòxics que, per les seues dimensions, excedia de la capacitat de gestió de la companyia i un nivell d'activitat ínfim", el director de l'IVF ha aportat una anàlisi detallada dels diversos passos que s'han fet des de 2016 en el Consell en el marc del procés de reestructuració.

"Aquest procés ha permés que hui disposem d'una SGR que compta amb un coeficient de solvència que se situa per damunt del 20 %, en la qual el volum d'actius adjudicats pendents de venda s'ha reduït a deu milions d'euros; el valor de la participació supera el 100 % del valor nominal; el risc viu creix per primera vegada des de la debacle de 2008, i ja se situa prop dels 180 milions d'euros; el volum d'avals atorgats se situarà enguany prop dels 50 milions d'euros, i el nombre de clients arribarà a la xifra de 750", ha explicat Illueca.

"Hui la Societat ja no debat entre la vida o la mort ?ha afirmat?. Ara les discussions se centren en si la Societat és massa estricta en analitzar els riscos, si el procés de concessió d'avals és prou ràpid o si els requeriments administratius són massa complexos".

A pesar d'això, Manuel Illueca ha recordat que, per a no tornar a caure en l'error, "no hem d'oblidar la sagnia que la gestió d'aquesta societat en l'anterior etapa ha suposat a les arques públiques: 377,2 milions d'euros, 421,4 si incloem el cost per a CERSA. Es tracta d'una xifra que quedarà per a la història, més del 25 % del risc viu màxim que va assolir la Societat en la fase àlgida de la bombolla immobiliària".

"Èxit de tots"

El director general de l'IVF ha aprofitat la seua intervenció en les Corts per a agrair als diversos partits polítics, "sense excepció", el seu suport en aquest procés, un suport que ha qualificat "d'incondicional", i ha afirmat que "l'èxit d'aquest procés és un èxit de tots".

"Les lliçons de la crisi són evidents", ha manifestat Illueca. "Les SGR són entitats sense ànim de lucre amb estructures de govern dèbils, en les quals el supervisor bancari i el soci protector majoritari tenen un paper vital per a assegurar el funcionament correcte de l'empresa i la viabilitat d'aquesta a llarg termini".

"En aquest cas en concret, i per desgràcia, el Banc d'Espanya no va calibrar com cal els riscos derivats del cicle expansiu del sector promotor, la qual cosa permet a societats com la nostra assumir nivells de risc incompatibles amb el negoci bancari. Per la seua banda, la Generalitat no va atendre el seu paper de soci protector i va permetre que l'SGR valenciana abandonara la seua missió fundacional: el suport a l'autònom i la pime productiva en l'accés al crèdit. La desnaturalització del negoci va conduir a l'SGR a una crisi que ha mantingut paralitzada la Societat durant una dècada", ha explicat.

Participació i presència activa de l'IVF

Durant la seua compareixença el director general de l'IVF ha afirmat que, a pesar de tractar-se d'una entitat de caràcter privat, "l'SGR ha d'estar sotmesa a l'escrutini públic i els òrgans de govern d'aquesta han de comptar amb la presència activa de l'IVF en representació de la Generalitat Valenciana".

"No podem oblidar ?ha manifestat? que l'SGR és en essència una entitat privada, que està sotmesa a la normativa bancària i que facilita finançament a tercers en col·laboració amb la banca comercial. Aquesta col·laboració requereix que l'SGR parle el mateix idioma que la banca, que actue amb la mateixa professionalitat i que seguisca objectius equiparables".

"Els clients de l'SGR han de tindre la seguretat que la Societat sabrà custodiar la informació privada a què accedeix en virtut dels serveis financers que presta. En cas contrari, la Societat perdrà novament el tren del futur", ha assegurat Illueca.

"De nosaltres depén, senyories, que el camí que hui comença vinga acompanyat per l'èxit. De nosaltres dependrà que allò que ha succeït en l'etapa de l'anterior govern de la Generalitat mai més torne a produir-se", ha conclòs.