Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF renova les línies socials perquè els centres que han sol·licitat els concerts públics del 2020 puguen obtindre liquiditat fins que hi haja resolució

 

L'IVF renova les línies socials perquè els centres que han sol·licitat els concerts públics del 2020 puguen obtindre liquiditat fins que hi haja resolució

 

•  L'Institut Valencià de Finances té dues línies de caràcter social: la Línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i la Línia de finançament a centres de menors

•  Aquests productes financers permeten que els centres obtinguen liquiditat per a continuar amb l'activitat ordinària fins que es resolguen els concerts, moment en què liquiden el deute generat amb l'IVF

•  Manuel Illueca: "L'experiència positiva acumulada des de la posada en marxa de les línies socials de l'IVF, que va suposar una fita en la història d'aquest organisme, ens ha portat any rere any a la renovació d'aquestes"

 

 

 

València (20.01.2020). L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha aprovat la reedició de la Línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i la de la Línia de finançament a centres d'atenció a menors, mitjançant les quals s'ofereix liquiditat a aquestes entitats perquè puguen mantindre l'activitat ordinària i atendre les despeses fins que es resolguen els concerts socials convocats per la Vicepresidència d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a l'exercici 2020.

 

L'IVF va posar en marxa per primera vegada en 2016 (destinada a anticipar els concerts de 2017) la Línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, "cosa que va suposar una gran fita, ja que per primera vegada l'Institut obria una línia de caràcter social", ha destacat el director general de l'IVF, Manuel Illueca.

 

"Des de llavors –ha continuat Illueca– l'experiència ha sigut més que reeixida i la ràtio de morositat derivada d'aquests crèdits és del 0 %, per la qual cosa es va decidir copiar el mateix model i crear una segona línia social dirigida als centres concertats amb la Generalitat que atenen menors".

 

A través d'aquests dos productes financers, aquests centres poden accedir a préstecs en condicions molt avantatjoses, a un termini de dos anys i sense comissions, ni d'obertura ni de cancel·lació. Els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, es destinen a amortitzar anticipadament l'operació amb l'IVF fins a la total cancel·lació d'aquests.

 

Els beneficiaris d'aquests préstecs són entitats d'iniciativa social, com ara les fundacions, les associacions, les organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre. Es consideren també incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre.

 

 

Novetats 2020

 

Com a novetat, les línies de finançament de l'IVF dirigides a anticipar els desemborsaments dels concerts amb els centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i amb els centres de menors en l'exercici 2020 inclouen la possibilitat que també puguen sol·licitar bestretes aquelles entitats que, encara que no van ser beneficiàries de concert l'any anterior, sí que han sol·licitat adherir-se en aquesta ocasió.

 

En aquest cas, la tramitació de l'operació no és possible fins que es resolga la concessió i la signatura del concert, moment en què es pot formalitzar l'operació per a obtindre el crèdit, que es cancel·larà posteriorment quan es liquide el concert.

 

La informació relativa a aquestes línies de finançament es pot consultar en:

 

Línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional:

 

https://prestem.ivf.és/prestem/linea-ivf-financiacion-de-centros-de-atencion-a-personas-con-diversidad-funcional/

 

             Línia de finançament a centres d'atenció a menors:

 

             https://prestamos.ivf.es/prestamos/linea-ivf-financiacion-entidades-del-sector-de-infancia-y- adolescencia-2019/