Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF presenta per al segon semestre de l'any un ambiciós pla de millora del seu govern corporatiu

L'IVF presenta per al segon semestre de l'any un ambiciós pla de millora del seu govern corporatiu
28/05/2021
L"IVF presenta per al segon semestre de l"any un ambiciós pla de millor...

- Destaquen com a principals actuacions l'elaboració d'un codi ètic, que guiarà la tasca d'aquest organisme, i un pla de compliment normatiu que aplicarà a totes les actuacions que desenvolupe
- El Consell General de l'IVF ha aprovat la creació d'una nova línia de finançament per a organitzacions sindicals i empresarials, dotada amb 3,5 milionsValencia 28.5.2021 .- El Consell General de l'Institut Valencià de Finances (IVF) ha aprovat la posada en marxa i l'execució durant el segon semestre de l'exercici d'un "ambiciós" pla de millora del govern corporatiu de l'entitat, que té com a eixos fonamentals avançar en matèria de transparència i responsabilitat social.

El director general de l'IVF, Manuel Illueca, ha destacat que "durant el primer semestre de l'exercici ens hem centrat a posar en marxa nous productes financers destinats a atendre la demanda elevada que hem tingut davant de l'excepcional situació derivada de la COVID". Per això, ha insistit que, "una vegada posats en marxa aquests instruments financers, centrarem els pròxims mesos a desenvolupar actuacions que redunden en la millora dels nostres procediments i, amb la qual cosa, el servei que oferim als nostres clients".

Com ha assenyalat el director general, entre les actuacions previstes en aquest nou pla de govern corporatiu, destaca l'elaboració d'un codi ètic en el qual es fixaran els valors que guiaran tota l'activitat d'aquesta institució en qualsevol dels seus àmbits, així com l'actuació dels treballadors i el personal directiu de l'organització.

"Serà una mena de 'constitució' per a l'IVF en la qual recollirem els valors sobre els quals s'assentarà la nostra activitat, que serà obligat complir-los per a tots els treballadors i proveïdors d'aquesta institució. Aquest codi de valors impregnarà tota la tasca que desenvolupa l'IVF", ha explicat Manuel Illueca.

D'altra banda, el pla d'actuació per als pròxims mesos preveu l'elaboració d'un model de compliment normatiu que tindrà com a objectiu minimitzar les probabilitats que qualsevol integrant d'aquest organisme puga incórrer en algun delicte en l'acompliment de les respectives funcions. "Ja estem treballant en aquesta iniciativa, per a la qual contractarem un expert independent que ens assessorarà en aquestes matèries tan específiques", ha assenyalat Illueca.

Així mateix, pel que fa al personal, el pla dissenyat per als pròxims mesos preveu mesures en matèria de regulació del teletreball i d'igualtat, així com un pla de formació específic destinat a reforçar els coneixements dels treballadors i treballadores de l'IVF en aquelles matèries que siguen clau per al desenvolupament del treball que exerceixen.


Nova línia per a organitzacions sindicals i empresarials

El Consell General de l'Institut Valencià de Finances, reunit, ha aprovat també una nova línia de finançament dirigida a donar suport financer a les organitzacions sindicals i empresarials que actuen a la Comunitat Valenciana.

Per a dur-ho a terme, l'IVF reserva un volum total de recursos de 3,5 milions d'euros, que es destinaran a cobrir els drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, a organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia de finançament s'articula de manera similar a les línies socials amb què ja compta l'Institut i permetrà que les entitats sindicals i empresarials puguen obtindre finançament a un preu molt baix, mantindre el ritme de l'activitat que desenvolupen i liquidar el crèdit una vegada es reba la subvenció per part de la Conselleria.