Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF posa en marxa una línia de finançament per a organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana dotada amb 3,5 milions

L'IVF posa en marxa una línia de finançament per a organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana dotada amb 3,5 milions
 
- Les operacions es formalitzaran a un termini màxim de 24 mesos i amb un interés fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l'operació a cada moment
- La nova línia permetrà que aquestes entitats obtinguen liquiditat i puguen mantindre la seua activitat fins que reben la subvenció atorgada per la Direcció General de Treball
 
València (11-06-2021).- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de la nova Línia IVF de Suport financer a organitzacions sindicals i empresarials que actuen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a la qual el Institut Valencià de Finances ha reservat una dotació de 3,5 milions d'euros.
 
En concret aquesta nova línia té per objecte atorgar préstecs destinats a cobrir els drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, a organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana.
 
A través d'aquest nou producte financer, que funcionarà de manera similar a les línies socials amb què ja compta l'IVF, les entitats empresarials i sindicals de la Comunitat a les quals se'ls haja atorgat una subvenció per part d'aquesta Direcció General podran accedir a crèdits a preus molt avantatjosos, disposant així de la liquiditat necessària per a mantindre la seua activitat.
 
Una vegada liquidada per part de la Conselleria d'Economia aquesta subvenció, les entitats podran cancel·lar l'operació cobrint el risc viu pendent amb el Institut Valencià de Finances en aqueix moment.
 
Condicions del finançament
 
A través d'aquesta línia de finançament, les organitzacions empresarials i sindicals podran sol·licitar operacions de fins al 50% de l'import assignat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021, per a la realització d'activitats per part d'aquestes organitzacions en matèria de participació i col·laboració institucional, atenent al recollit en la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.
 
En import sol·licitat oscil·larà entre 50.000 euros i fins al 95% de les subvencions atorgades a l'empara de la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.
 
Aquestes operacions podran formalitzar-se a un termini màxim de 24 mesos i a un tipus d'interés fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l'operació a cada moment.
 
Per la seua part l'IVF prendrà com a garantia els drets de crèdit derivats de la subvenció atorgada en el marc de la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, anteriorment citada.