Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF ha fet més de 300 operacions de finançament per valor de 219,4 milions a través de les seues línies socials

L'IVF ha fet més de 300 operacions de finançament per valor de 219,4 milions a través de les seues línies socials
 
- Aquests instruments financers, que es van posar en marxa per primera vegada en 2017, tenen una taxa d'impagament del 0 %, cosa que n'ha impulsat any rere any la renovació
- En l'actualitat l'IVF ofereix dues línies de finançament de caràcter social, una per a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i una altra per a entitats del sector de la infància i l'adolescència
 

València (31.7.2021).- Des de la creació i la posada en marxa, per primera vegada en l'Institut Valencià de Finances (IVF), de línies de finançament de caràcter social, l'IVF ha formalitzat un total de 309 operacions englobades en aquest sector, per un import conjunt total de 219,4 milions d'euros.


La iniciativa va sorgir el desembre de 2016 quan, de manera pionera, l'IVF va dissenyar, en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, un instrument financer dirigit a anticipar inicialment les subvencions, i posteriorment concerts, dels centres d'atenció a persones amb diversitat funcional.

Aquesta primera línia de finançament, que va començar a estar a la disposició de les entitats a partir de l'exercici 2017, va comptar amb el suport del sector, la qual cosa va permetre que formalitzara nombroses operacions durant la primera edició. Aquest fet va fer que l'IVF dissenyara en 2019 un nou producte de característiques similars, en aquesta ocasió dirigit a cobrir els concerts amb les entitats del sector de la infància i l'adolescència.

En concret, a través de la línia per a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional, s'han realitzat des de 2017 un total de 289 operacions per valor de 190,2 milions d'euros i en el marc de la línia per a entitats del sector de la infància i l'adolescència, s'han formalitzat des de 2019 un total de 20 operacions per valor de 29,7 milions.

Mitjançant aquestes dues línies de finançament, l'IVF ofereix liquiditat a aquelles entitats que són beneficiàries dels concerts de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Aquesta injecció de liquiditat permet que aquestes entitats puguen desenvolupar l'activitat ordinària i atendre les despeses de personal i gestió fins a la resolució dels concerts, moment en el qual liquiden el deute generat amb l'IVF.

Aquestes operacions fan possible que els centres puguen obtindre finançament en condicions molt avantatjoses (el tipus d'interés aplicat és de l'1,75 % en 2021) i, una vegada es resol el concert, els cobraments procedents d'aquest o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei es destinen a amortitzar anticipadament l'operació amb l'IVF fins que es cancel·la totalment.

Cal destacar que les beneficiàries d'aquestes operacions de finançament són les entitats d'iniciativa social, com ara fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre. S'hi consideren també incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre.

0 % de taxa de morositat

L'èxit d'aquests productes financers no només es pot mesurar pel volum d'operacions formalitzades i per l'import concedit, sinó que també destaca que és un producte financer amb una taxa d'impagaments del 0 %.

"Podem afirmar que les línies socials de l'IVF han esdevingut el producte financer més segur per a aquest organisme de tots els que ofereix actualment en la seua cartera, la qual cosa ha fet que l'Institut Valencià de Finances en renove any rere any la convocatòria i millore, a més, les condicions oferides a través d'aquests préstecs", ha conclòs el director de l'IVF, Manuel Illueca.