Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF, en col·laboració amb coinversors privats, posa en marxa una línia de préstecs participatius de 14,2 milions cofinançada pel FEDER

 

L'IVF, en col·laboració amb coinversors privats, posa en marxa una línia de préstecs participatius de 14,2 milions cofinançada pel FEDER

 

  • Aquest nou instrument financer s'emmarca en el Fons de Fons que es nodreix de recursos europeus, de recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada

  • Els beneficiaris poden optar a préstecs participatius de fins a 300.000 euros, a un termini de set anys i amb fins a tres anys de carència sobre el principal

 

València (20.05.19). L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha posat en marxa, en col·laboració amb coinversors privats, una nova línia de préstecs participatius cofinançats pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER 2014-2020.

 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquesta setmana la convocatòria en la qual es recullen les bases per les quals es regeix aquest nou instrument financer, per mitjà del qual s'ha estimat que es posarà a disposició de les pimes valencianes 14,2 milions d'euros de recursos públics, aportats al 50 % per la Generalitat (mitjançant l'IVF) i pel FEDER.

 

Per a això, l'IVF tindrà la col·laboració d'intermediaris financers per a la distribució d'aquests préstecs. En l'actualitat, estan acreditats com a intermediaris el CEEI de Castelló, Big Ban, Angels, Demium Startups i Encomenda Smart Capital. La convocatòria per a acreditar intermediaris financers està oberta a nous interessats (vegeu les bases en: http://www.ivf.gva.es/feder/convocatoria-de-ayudas).

 

 

.

 

Aquests préstecs participatius formen part dels instruments de finançament englobats en el Fons de Fons que es nodreix amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i que, en conjunt, posarà en el mercat un volum total de 135 milions d'euros. Juntament amb aquests préstecs participatius, en el marc d'aquest fons s'han creat altres eines de finançament: una línia de préstecs subordinats (62,68 milions d'euros) i fons de capital risc llavor i d'expansió (15 i 33,6 milions, respectivament).

 

Préstecs de fins a 300.000 €

 

La nova línia de préstecs participatius va dirigida a projectes d'inversió de caràcter investigador i innovador, i que contribuïsquen a la diversificació del teixit empresarial valencià. També podran beneficiar-se'n iniciatives amb un potencial de creixement i d'internacionalització alt que, a més, contribuïsquen a la creació i el manteniment d'ocupació qualificada a la Comunitat Valenciana.

 

Mitjançant aquesta línia s'ofereixen préstecs participatius de fins a 300.000 euros (subjecte a l'import de la inversió), a un termini màxim de fins a set anys i amb fins a tres anys de carència per a l'amortització del capital principal. El tipus d'interés oferit serà d'euríbor a un any més un diferencial que podrà oscil·lar entre el 4 i el 9 % en funció de la rendibilitat financera del prestatari. Sobre el tipus d'interés resultant s'aplicarà una subvenció de l'1,75 %.

 

Per a sol·licitar aquests préstecs, l'interessat ha de dirigir-se a alguns dels intermediaris financers acreditats per l'IVF i serà aquest intermediari qui remetrà la sol·licitud de finançament a l'IVF perquè siga estudiada.

 

 

Informació sobre aquesta convocatòria: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_4953.pdf